Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Ulicę Warszawską w Rzeszowie rozbuduje firma Strabag

Opublikowano: 2022-06-29 16:23:01, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Pruszkowska firma pokonała w przetargu dwóch konkurentów. Inwestycja potrwać ma 16 miesięcy.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Miasto postanowiło dołożyć ponad 1,8 mln zł ponad przyjęty limit (31 650 000 zł) i wybrało wykonawcę tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Ostatecznie za roboty zapłaci więc 33 467 416 zł. Dwie pozostałe oferty były jeszcze droższe: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy zażyczyło sobie 34 939 098 zł, zaś rzeszowski MPDiM aż 39 262 105 zł.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Przypomnijmy, chodzi o rozbudowę ul. Warszawskiej na odcinku o długości 939 m, poprzez zmianę przekroju tej ulicy z jednojezdniowego na dwujezdniowy (2x2pasy ruchu, szerokość każdej jezdni 7 m - 2x3,5m), wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz poszerzenie - prawa strona, budowa nowej konstrukcji nawierzchni jezdni- lewa strona; rozbudowę skrzyżowań i dróg podporządkowanych do ul. Warszawskiej (ul. Warszawska z ul. Myśliwską); rozbudowę ulic: Myśliwskiej na odc. 212 m, Łowieckiej 103 m, Bażantowej 93 m; rozbudowę dodatkowej jezdni w ciągu ul. Warszawskiej oraz budowę pasów włączeń oraz lewo i prawoskrętów.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Do tego m.in. powstanie chodnik, ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa, przebudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej ITS oraz zmodernizowane oświetlenie i pozostała infrastruktura techniczna.

 .