Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Praca w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka

Opublikowano: 2022-06-17 13:44:31, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW, JASIONKA.

Fot. Adam Cyło

Fot. Adam Cyło

 

Praca w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka

RZESZÓW, JASIONKA.

BAGAŻOWY

Wymagania:

- umiejętność pracy w zespole,

- gotowość do pracy zmianowej - noce, niedziele i święta,

- umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,

- punktualność oraz odpowiedzialność,

- prawo jazdy kategorii B,

- potwierdzenie niekaralności.

Zakres obowiązków:

- obsługa naziemna samolotów na płycie lotniska,

- załadunek i rozładunek bagażu i towarów,

- obsługa sprzętu lotniskowego zgodnie z odbytymi szkoleniami,

- uczestniczenie w kontroli bezpieczeństwa towarów i poczty,

- obsługa cargo w magazynie.

Oferujemy:

- umowę o pracę lub umowę zlecenia,

- szkolenia specjalistyczne i niezbędne certyfikaty,

- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

- pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,

- pakiety socjalne w ramach ZFŚS.

Wymagane Dokumenty:

- CV + list motywacyjny,

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne określone w ogłoszeniu, jak i nasze oczekiwania.

Nabór prowadzony jest w dwóch turach. Termin nadsyłania dokumentów dla pierwszej tury mija 24.06.2022 r.

W przypadku niewyłonienia kandydatów w pierwszej turze, termin nadsyłania dokumentów dla drugiej tury mija 08.07.2022 r.

Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@rzeszowairport.pl, lub listownie na adres: Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055 (będącego w świetle

przepisów Administratorem danych osobowych) udostępnionych przeze mnie moich

danych osobowych obejmujących:

……………………….……………………………………………………………………...………

…………….……………………………………………………………………...…………………

…………….……………………………………………………………………...…………………

(wymienić jakie dane osobowe np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr pesel)

w celu całokształtu czynności kadrowych związanych z procesem obecnej i przyszłych*

rekrutacji.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich

danych i prawie ich poprawiania.

4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.

…………………………………………

(data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skreśli

 

Do pobrania 

Załączniki:

zgoda na przetwarzanie danych dla potrzeb rekrutacji

klauzula informacyjna - rekrutacja

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij