Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 24 maja 2022 r.

Opublikowano: 2022-05-17 15:27:30, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LXIII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, u. Rynek 1.

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: LXIII/5/2022).

2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2022 r. (druk: LXIII/6/2022).

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” (kwota: 207 686 zł, druk: LXIII/7/2022).

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” (kwota: 80 076 zł, druk: LXIII/8/2022).

5. Komunikaty Przewodniczącego i Prezydenta.

6. Informacja Prezydenta o stanie realizacji ważnych przedsięwzięć.

7. Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego w 2021 roku.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Miasto Rzeszów.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rzeszowa na lata 2022 – 2024.

10. Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, zawodowych specjalistycznych, zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: LXIII/4/2022).

12. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 37 w Rzeszowie (druk: LXIII/20/2022).

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (druk: LXIII/3/2022).

14. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 323/4/2021 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie (druk: LXIII/22/2022).

15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 92/22/2004 w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Kiepury w Rzeszowie w części „B” (druk: LXIII/23/2022).

16. Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na lata 2021 – 2023” (druk: LXIII/2/2022).

17. Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. w Rzeszowie na lata 2024 – 2025” (druk: LXIII/1/2022).

Instytut Polityki Energetycznej prowadzi projekt Historia Sektora Energii

18. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

19. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

20. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Rzeszów lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (druk: LXIII/9/2022).

21. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wielomieszkaniowych i małych domach mieszkalnych (druk: LXIII/13/2022).

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Rolniczej (druk: LXIII/10/2022).

23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: LXIII/11/2022).

24. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XVII/333/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk: LXIII/12/2022).

25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Ciasnej w Rzeszowie (druk: LXIII/14/2022).

26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych przy ul. J. Niemierskiego w Rzeszowie (druk: LXIII/15/2022).

27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Jaspisowej (druk: LXIII/16/2022).

28. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Waniliowej (druk: LXIII/17/2022).

29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Stefanii Michlewskiej (druk: LXIII/18/2022).

30. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej (druk: LXIII/19/2022).

31. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody buka pospolitego (druk: LXIII/21/2022).

32. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

33. Wolne wnioski i sprawy różne.

-

-

-

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij