Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Ile firmy chcą za zbudowanie drogi ekspresowej S19 odcinek Dukla - Barwinek - Słowacja

Opublikowano: 2022-02-23 16:09:13, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Osiem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 18 kilometrów drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek (granica państwa).

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Ośmiu wykonawców jest zainteresowanych realizacją tego odcinka trasy Via Carpatia w województwie podkarpackim. Najniższą ofertę złożyła firma czeska firma Metrostav Infrastructure.

1. Metrostav Infrastructure 1 440 701 991,79 zł

2. Polaqua - 1 541 121 487,77 zł

3. PORR - 1 673 162 850,00 zł

4. Budimex - 1 696 359 710,28 zł

5. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor - 1 771 200 000,00 zł

6. Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construcción (partner) - 2 099 379 377,53 zł

7. Mota-Engil Central Europe - 2 288 314 975,00 zł

8. Konsorcjum firm: Banimex (lider) i Duna Aszfalt (partner) - 2 557 744 989,86 zł

 

Złożone oferty będą teraz oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.), termin realizacji kontraktu (10 procent) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne, instalacje zasilające oraz konstrukcje wsporcze (30 procent).

Po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku

odwołań, możliwe będzie podpisanie umowy.

 

Zakres prac

Odcinek między Duklą a Barwinkiem graniczy bezpośrednio ze Słowacją. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej

S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka

drogi ekspresowej o długości 18,2 km o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z zatokami awaryjnymi). W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł drogowy Barwinek zlokalizowany w miejscu połączenia S19 z istniejącą DK19.

 

Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie. W ciągu trasy głównej będzie to 15 estakad. Najdłuższa będzie miała ok. 1,1 km i rozpięta będzie nad doliną

na filarach o wysokości ok. 35 m. Powstanie również dziesięć mostów, sześć wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt (cztery dla zwierząt małych, jedno dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych), a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni.

 

Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura

techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Powstaną również cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.

 

Odcinek drogi ekspresowej S19 Dukla - Barwinek przebiegał będzie przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym na etapie opracowania koncepcji programowej wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy będzie prowadzenie tu robót budowlanych.

 

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem w sumie 19 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. W ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych.

 

Zrealizowano ich ok. 1640 o łącznej długości 23 400 m i głębokości od 3 do 46 m. Wykonano również ok. 780 sondowań badawczych o długości 4 500 m i głębokości od 1 do 22 m.

 

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

 

Stan realizacji S19 w woj. podkarpackim:

75,7 km - oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie - Zdziary, Rudnik nad Sanem - Rzeszów Południe), 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

50,5 km - w realizacji (w budowie: Zdziary - Rudnik nad Sanem oraz w systemie Projektuj i buduj: Rzeszów Południe - Babica,

Babica - Jawornik, Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla),

42,3 km - w przygotowaniu (na etapie przetargu: Lutcza - Domaradz i Dukla - Barwinek, na etapie realizacji Koncepcji programowej: Jawornik - Lutcza i Domaradz - Iskrzynia).