Powiat Rzeszowski

Jak będą wyglądać zintegrowane inwestycje terytorialne w perspektywie unijnej 2021-2027

Opublikowano: 2021-09-06 09:12:56, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. Jak planować w nowej perspektywie finansowej instrumenty terytorialne, jak je stosować w praktyce w kontekście wyzwań stojących przed gminami i powiatami oraz jakimi doświadczeniami i dobrymi praktykami mogą pochwalić się samorządy w wykorzystaniu tych instrumentów – o tym można było dowiedzieć się na konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim.

Jak będą wyglądać zintegrowane inwestycje terytorialne w perspektywie unijnej 2021-2027

 

Punktem wyjścia do planowania nowego okresu Polityki Spójności na lata 2021-2027 są przede wszystkim potrzeby i wyzwania zidentyfikowane w dokumentach strategicznych, dotyczące kształtowania rozwoju gospodarczego i społecznego w kontekście zmian związanych z demografią, klimatem, cyfryzacją i rozwojem nowych technologii, które nie szkodzą środowisku naturalnemu.

Wdrażaniu interwencji dla realizacji wszystkich celów polityki będą służyły m.in. instrumenty terytorialne. W nowej perspektywie finansowej będą wykorzystywane wszystkie instrumenty terytorialne, do których należą: zintegrowane inwestycje terytorialne – ZIT, rozwój lokalny kierowany przez społeczność – RLKS oraz inne instrumenty terytorialne – IIT.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwróciła uwagę, że osiem procent środków z EFRR zostanie przeznaczone na rozwój instrumentów terytorialnych.

- Trzeba rozpocząć prace nad kształtowaniem partnerstwa, w ramach którego chcielibyśmy realizować wspólne projekty, tak aby pojawiały się wzmianki o tym partnerstwie w Strategii Rozwoju Województwa, ale również w lokalnych strategiach, które Państwo tworzycie. Obecnie toczą się rozmowy w zakresie tego, ile tych środków ma być przeznaczonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - czyli Funduszy Europejskich dla poszczególnych województw – bo tak się będą one nazywać w nowej perspektywie. I te rozmowy są w tej chwili prowadzone pomiędzy marszałkami poszczególnych województw a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Na pewno jednak tych środków nie będzie mniej niż osiem procent tego co pokazują rozporządzenia unijne – zapewniała wiceminister.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła przy tym znaczenie współdziałania samorządów w zakresie rozwoju terytorialnego.

Myślę, że na pewno więcej jesteśmy w stanie zrobić dla rozwoju lokalnego, dla rozwoju społecznego, wtedy, kiedy realizujemy wspólne projekty odpowiadające na potrzeby rozwoju danej jednostki, gminy, powiatu województwa, patrząc na problematykę wieloaspektowo i ponadlokalnie – powiedziała.

 

.

Wicemarszałek Ewa Draus w swojej wypowiedzi dużo miejsca poświęciła Strategii Województwa Podkarpackiego, która kładzie nacisk na zrównoważony rozwój terytorialny: 

- Strategia Województwa Podkarpackiego - Podkarpackie 2030 uwzględnia nowe wyzwania związane z rozwojem terytorialnym i instrumentami, o których dzisiaj będziemy szeroko mówić, gdyż one pozwolą nam zrealizować te założenia, jakie przyjęliśmy wspólnie. Strategię przyjęliśmy po pandemii, wtedy też mogliśmy zweryfikować nasze scenariusze rozwoju i nasze działania, mierząc się już z tymi wyzwaniami, których nie przewidywaliśmy wcześniej. Strategia naszego regionu kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój z tego względu chcielibyśmy, aby włączać w te ogólne trendy krajowe i europejskie wszystkie obszary naszego województwa i te, których wskaźniki społeczno-gospodarcze są niższe i te, które są bardzo innowacyjne. Tutaj kluczowa jest współpraca, więc ta współpraca pomiędzy wszystkimi samorządami, panią minister i rządem pozwoli nam podejmować działania, które zapewnią pewną synergię i połączą różne instrumenty finansowe na rzecz rozwoju naszych obszarów – mówiła wicemarszałek.

Na konferencji nie zabrakło dyskusji i licznych prezentacji: Piotr Zygadło, dyrektor departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mówił o instrumentach terytorialnych w okresie programowania 2021-2027, natomiast Renata Calak,dyrektor departamentu Strategii z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej opowiadała o politycemiejskiej w nowym okresie programowania.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij