Powiat Rzeszowski

Zapowiedź sesji Rady Miasta Rzeszowa - 6 lipca 2021

Opublikowano: 2021-06-30 10:08:42, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. L sesja Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się 6 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 8.30.  Sesja będzie prowadzona w sposób hybrydowy, tzn. część radnych będzie w niej uczestniczyć w sali sesyjnej Ratusza, a część w trybie on-line.

Do Urzędu Miasta Rzeszowa tylko po wczesniejszym umówieniu się

 

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, w debacie dotyczącej Raportu o Stanie Miasta Rzeszowa (punkt 3 porządku obrad) mieszkańcy mają prawo zabrania głosu na sesji, jeżeli do 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) przedłożą Przewodniczącemu Rady Miasta pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 mieszkańców.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w innych punktach powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i uzyskać jego zgodę.

W każdym przypadku zabranie głosu będzie możliwe na sali obrad - pod warunkiem okazania dowodu zaszczepienia lub przejścia zakażenia COV-19, albo w sposób zdalny z własnego lub przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Ślubowanie nowej Radnej Rady Miasta Rzeszowa.

 2. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Rzeszowa za 2020 rok - prezentacja.

 3. Debata nad Raportem o stanie gminy.

 4. Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa wotum zaufania.

 5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za 2020 rok.

 6. Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Rzeszowa za 2020 rok (druk nr L/5/2021).

 7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 9. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.

 10. Uchwała w sprawie emisji obligacji.

 11. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Boguchwała w 2021 roku.

 12. Sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2020 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 13. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (druk nr L/1/2021).

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr L/2/2021).

 15. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 253/5/2013-II-A „Dworzec” w Rzeszowie (druk nr L/3/2021).

 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 322/3/2021 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie.

 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 321/2/2011 „Ogrody Staromiejskie” w Rzeszowie.

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk nr L/4/2021).

 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego Przystań w Rzeszowie”.

 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Po stronie rodziny.”

 21. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miasta Rzeszowa.

 22. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa.

 23. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 24. Wolne wnioski i sprawy różne

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij