Powiat Rzeszowski

Praca na lotnisku

Opublikowano: 2021-06-17 12:59:30, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW, JASIONKA.

 

Kierowca operator sprzętu specjalnego w lotniskowej służbie ratowniczo-gaśniczej

 

Wymagania

- Wykształcenie minimum średnie,

- Minimum 2 lata ogólnego stażu pracy,

- Czynne prawo jazdy kat. B oraz C oraz min. roczna praktyka na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego, lub kierowcy w jednostkach OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,

- Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi powyżej 3,5 tony,

- Wiedza z zakresu eksploatacji samochodu pożarniczego i sprzętu strażackiego,

- Ukończone kursy obsługi sprzętu strażackiego oraz umiejętność praktycznej obsługi tego sprzętu,

- Ukończony Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.

 

Mile widziane

- Prawo jazdy kat. C+E, D,

- Uprawnienia do obsługi sprzętu ratowniczego oraz specjalistycznego, przeszkolenie pożarnicze,

- Umiejętność pracy w zespole,

- Odporność na stres i pracę pod presją czasu,

- Podejmowanie decyzji w sytuacjach rzeczywistych,

- Dobra sprawność fizyczna,

- Sumienność, dokładność, terminowość, zaangażowanie i odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

 

Zakres obowiązków

- Prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych powyżej 3,5 tony,

- Utrzymywanie w stałej gotowości bojowej i właściwym stanie technicznym pojazdów, sprzętu i urządzeń,

- Udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w trakcie pożarów, miejscowych zagrożeń, katastrof lotniczych, klęsk żywiołowych i ochrony środowiska,

- Zabezpieczanie prowadzonych na terenie lotniska prac niebezpiecznych pożarowo,

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie podległości służbowej.

 

Oferujemy

- Umowę o pracę,

- Niezbędne szkolenia i certyfikaty,

- Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

- Pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,

- Pakiety socjalne w ramach ZFŚS.

 

Wymagane dokumenty

- CV + list motywacyjny,

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej).

 

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne określone w ogłoszeniu jak i nasze oczekiwania. Nabór prowadzony jest w trzech turach. Termin nadsyłania dokumentów dla pierwszej tury mija 25.06.2021 r., dla drugiej tury mija 16.07.2021 r., dla trzeciej tury 31.07.2021 r.

 

Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@rzeszowairport.pl, lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055(będącego w świetle przepisów  Administratorem danych osobowych)  udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych obejmujących: ……………………….……………………………………………………………………...……… …………….……………………………………………………………………...………………… …………….……………………………………………………………………...………………… (wymienić jakie dane osobowe np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr pesel)
 
w celu całokształtu czynności kadrowych związanych z procesem obecnej i przyszłych* rekrutacji.
 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.  
 
 
       …………………………………………         (data, czytelny podpis)
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij