Powiat Rzeszowski

Rada Miasta Rzeszowa zajmie się drogą przez ogródki działkowe na Staromieściu

Opublikowano: 2021-05-17 12:13:28, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW.

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay/CC0

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Pixabay/CC0

 

XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rzeszowa, zwołana na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), która odbędzie się w środę 19 maja 2021 r. o godz. 16.00. Sesja odbędzie się zdalnie.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Uchwała w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta Rzeszowa dotyczących zagospodarowania terenów ogródków działkowych.

 

 Treść uchwały brzmi:

W celu zapewnienia mieszkańcom Miasta Rzeszowa możliwości korzystania z ogródków działkowych zaleca się rozważenie ponownej oceny zasadności (celowości) realizacji inwestycji drogowych lokalizowanych na terenach funkcjonujących ogrodów działkowych, a zwłaszcza na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. W. Szafera w Rzeszowie.

 

Uzasadnienie

Rada Miasta Rzeszowa podejmując niniejszą uchwałę wskazuje na konieczność podjęcia przez Prezydenta Miasta Rzeszowa działań zmierzających do przeprowadzenia analizy, oceny zasadności, celowości realizacji inwestycji drogowych na terenach ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowej na terenie ogrodów działkowych im. W. Szafera przy ul. Skrajnej.

Rada Miasta Rzeszowa mając na uwadze potrzebę ochrony terenów zieleni urządzonej, terenów rekreacyjnych, a takimi są m.in. tereny ogrodów działkowych, jak również fakt, że jednym z podstawowych zadań własnych samorządu wskazanych w ustawie jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców takich jak m.in. ochrona środowiska i przyrody, dbanie o zieleń i tereny rekreacyjne widzi potrzebę zdecydowanych działań mających na celu utrzymanie atrakcyjnych terenów zielonych miasta oraz umożliwienie mieszkańcom Rzeszowa możliwości wypoczynku i spędzania aktywnie wolnego czasu.

Działania, o które Rada Miasta zwraca się do Prezydenta są oczekiwane przez mieszkańców, którzy oczekują od samorządu podejmowania działań na rzecz ochrony terenów zielonych, jak również działań na rzecz tworzenia kolejnych nowych terenów ogrodów działkowych w Rzeszowie. Wymienione działania są uzasadnione szybko postępującą urbanizacją terenów na terenie miasta, która często odbywa się kosztem likwidacji terenów zielonych, w tym terenów ogrodów działkowych.

Rada Miasta Rzeszowa deklaruje w zakresie realizacji ww. uchwały pełną współpracę z Prezydentem Miasta Rzeszowa, z zarządami ogrodów działkowych oraz mieszkańcami.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij