Trwa już II etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przeworsku

Opublikowano: 2021-05-05 11:17:04, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PRZEWORSK. Wykonawcą inwestycji, w formule zaprojektuj i wybuduj, jest Inżynieria Rzeszów. Wartość kontraktu, to 25 429 020 zł. To największa inwestycja w infrastrukturę komunalną miasta od ponad 30 lat.

Fot. przeworsk.um.gov.pl

Fot. przeworsk.um.gov.pl

 

Podstawowym celem projektu jest dostosowanie zarówno przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach, jak i parametrów pracy oczyszczalni do aktualnie obowiązującego prawa. Pozwoli to na podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk obejmującej miasto Przeworsk, część gminy Zarzecze i gminy wiejskiej Przeworsk.

 

Oczyszczalnia rozbudowana jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia nie spełniała już obecnie obowiązujących wymogów środowiskowych. Znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarzało ryzyko wystąpienia awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika. Powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarzał realne zagrożenie przekroczenia możliwości technologicznych oczyszczalni. Przeglądy urządzeń czy czynności serwisowe były utrudnione ze względu na niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni, a postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów zagrażała bezpieczeństwu obsługi oraz stwarzała ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji ze zbiorników procesowych. Występowała duża uciążliwość zapachowa obiektu dla najbliższego otoczenia.

 

W 2020 r. zakończyła się pierwsza faza przebudowy i rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku, obejmująca prace przedprojektowe oraz prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obecnie trwają intensywne roboty budowlane drugiej fazy projektu. Harmonogram realizacji inwestycji opracowany przez wykonawcę zakłada: wykonanie robót budowlanych do 30.04.2022 r.; okres zgłaszania wad (faza trzecia) - 12 miesięcy licząc od daty wydania świadectwa przejęcia dla całości robót.

 

Projekt „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” realizowany jest w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 26 632 550,74 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 16 265 542,31 zł. Kwota dofinansowania: 13 825 710,96 zł. Planowane zakończenie całości prac to koniec 2022 r.

  .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij