Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Marszałek Ortyl w Komitecie Regionów przyszłości regionalnych portów lotniczych

Opublikowano: 2021-04-23 15:59:53, przez: admin, w kategorii: Polityka

Komisja COTER ds. polityki spójności terytorialnej i budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła opinię dotyczącą przyszłości regionalnych portów lotniczych. Jako sprawozdawca dokument prezentował marszałek Władysław Ortyl. Kolejnym krokiem będzie głosowanie na lipcowej sesji plenarnej Komitetu Regionów.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Marszałek rozpoczął dyskusję na temat przyszłości regionalnych lotnisk i zaprezentował projekt opinii na ten temat, w której zwrócił uwagę na zagrożenia stojące przed lotniskami.

 

- Airport Council International Europe ostrzegła, że 193 porty lotnicze w Europie są zagrożone niewypłacalnością w nadchodzących miesiącach. Porty te łącznie zapewniają 277 000 miejsc pracy i 12,4 mld euro PKB. Do tej grupy zaliczają się głównie regionalne porty lotnicze, które obsługują lokalne społeczności. Z analiz wynika, że w scenariuszu średniookresowym, lotniska nadal stracą kolejne 25 miliardów euro przychodów w 2021 roku w porównaniu z 2019. Eurocontrol oszacował, że ruch lotniczy powróci do poziomu z 2019, w najbardziej optymistycznym scenariuszu dopiero w 2024 roku a w najbardziej pesymistycznym w 2029 roku – mówił marszałek.

 

Marszałek przypomniał, że regionalne porty lotnicze odgrywają istotną rolę w spójności terytorialnej UE, zwłaszcza w przypadku regionów słabo zaludnionych, peryferyjnych i najbardziej oddalonych. Odgrywają też kluczową rolę w połączeniach oferowanych przez linie lotnicze pasażerom i klientom korzystającym z przewozów towarowych w UE i poza jej granicami.

 

Władysław Ortyl posłużył się przykładem portu lotniczego „Rzeszów – Jasionka”, który przyciąga inwestorów na Podkarpacie:

 

- Lotnisko w Jasionce jest liderem wśród lotnisk regionalnych w Polsce obsługujących do 1 mln pasażerów rocznie. Rozwój lotniska nie tylko przyciągnął firmy handlowe i usługowe, ale także spowodował w przeciągu ostatnich dziesięciu lat znaczący wzrost zainteresowania inwestorów terenami położonymi wokół lotniska. Innowacyjne światłowody, fotowoltaika, zaawansowane systemy informatyczne, komponenty lotnicze - wszystkie te produkty powstają tuż przy naszym lotnisku – mówił Władysław Ortyl.

 

Marszałek odniósł się także do powiązań lotnictwa z Europejskim Zielonym Ładem, jednocześnie wskazał szanse dla portów lotniczych na dofinansowanie w ramach nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej:

 

Lotnictwo i regionalne porty lotnicze muszą przyczynić się do realizacji tych celów Unii w zakresie dekarbonizacji, w tym poprzez zastosowanie paliw alternatywnych i poprawę intermodalności, zwłaszcza połączeń lotniczo-kolejowych. Konieczne jest zapewnienie w ramach Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 środków europejskich na współfinansowanie w regionalnych portach lotniczych inwestycji wspierających bezpośrednio procesy dekarbonizacyjne oraz wpisujące się w model niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto należy zapewnić regionalnym portom lotniczym możliwość skorzystania ze środków europejskich w ramach krajowych/regionalnych programów,  które będą wdrażane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – powiedział.

 

Członkowie komisji COTER zgłosili czterdzieści trzy poprawki. Władysław Ortyl zaakceptował w pełni piętnaście poprawek, kolejnych piętnaście odrzucił, zaproponował też sześć poprawek kompromisowych.

 

Zdaję sobie sprawę ,że infrastruktura kolejowa jest niezwykle ważna dla dostępności poszczególnych regionów, ale nie mogę zgodzić się na to, że należy w sposób radykalny zrezygnować z połączeń lotniczych i zastąpić je inwestycjami w połączenia kolejowe i w pociągi dużych prędkości. Zgodziłem się w pełni z opiniami, że  obniżanie emisyjności przez lotnictwo i porty lotnicze wymaga czasu, dlatego musi następować stopniowo. Uznałem, że należy promować stosowanie paliw neutralnych dla klimatu, aby jak najszybciej ograniczyć emisje CO2, ale nie powinno to być związane z utrudnianiem przywrócenia poziomu ruchu lotniczego po pandemii. Zwróciłem uwagę, że regionalne porty lotnicze w określonych regionach peryferyjnych, wyspiarskich lub najbardziej oddalonych znajdują się w szczególnej sytuacji, ale w dobie obecnego kryzysu wsparcia wymaga przeważająca większość regionalnych portów lotniczych – zakończył marszałek.

 

Dokument roboczy dotyczący przyszłości regionalnych portów lotniczych został zaprezentowany na komisji COTER przez marszałka Władysława Ortyla w lutym bieżącego roku. W lipcu dokument będzie głosowany na sesji plenarnej Komitetu Regionów. Ekspertem pomagającym w tworzeniu opinii był Adam Hamryszczak, prezes spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, który w przyjęciu opinii widzi szansę dla podrzeszowskiego lotniska.

 

- Przyjęcie opinii na komisji COTER to kolejny krok w walce o zabezpieczenie odpowiednich środków europejskich, czy też pewną elastyczność w zakresie stosowania pomocy publicznej  dla lotnisk regionalnych. Jak dobrze wiemy obecna sytuacja pandemiczna powoduje różnego rodzaju utrudnienia. Myślę, że te działania, które są podejmowane przez marszałka Władysława Ortyla w konsekwencji sprawią, że potrzeby lotnisk regionalnych w zakresie szeroko rozumianej niskoemisyjności, czy też transformacji cyfrowej, ale także zapewnienia bezpieczeństwa, zostaną odpowiednio zaakcentowane w perspektywie unijnej na lata 2021-2027 – powiedział Adam Hamryszczak.

 

 

:

\

 

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij