Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Plan inwestycji drogowych GDDKiA na Podkarpaciu w 2021 r.

Opublikowano: 2021-03-21 22:08:24, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

1 .1 .1;Zaprojektowanie i wykonanie chodników z podziałem na części: Część 1. w m. Motycze Szlacheckie. Część 2. w m. Trzciana. Część 3. w m. Kupno i Widełka. Część 4. w m. Kopki. Część 5. w m. Ruda Łańcucka; Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 4 950 041 zł; termin Il kwartał;;

 

1.1 .2;Wyk. robót remont. ob. bud. admin przez GDDKiA O/Rzeszów realiz. w ramach asortymentu Rem. Zapl. Techn. 2020 z podz. na części Rejon: w Przemyślu; w Krośnie; w Lesku; w Nisku; w Rzeszowie;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt I ustawy; wartość 1 405 691 zł, termin I kwartał;;

 

1.1.3;Wydzielenie stref pożarowych oraz dostosowanie budynku Oddziału GDDKiA w Rzeszowie przy al. Gen. Sikorskiego 49c do aktualnych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 627 056.00 zł; termin I kwartał;;

 

1 .1.4;Wymiana stolarki okiennej oraz remont elewacji budynku administracyjnego Oddziału w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49c;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 160 595,00 zł; termin I kwartał;;

 

1 .1 .5;Wykonanie remontu wiaduktu A4, nad drogą krajową nr 94 Zgorzelec- Korczowa, w m. Mirocin w km 622+138; Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość4 065 040,OO zł ; termin III kwartał;

 

1.1 .6; Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu przez potok Sawa w miejscowości Głuchów, w ciągu drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice — Korczowa w km 618+381;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 796 748,00 zł, termin  I kwartał;;

 

1 .1 .7; Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściami na potoku Błotnia w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości  Wierzawice;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy, wartość 487 839,00 zł ; termin I kwartał;;

 

1 .1 .8; Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Tuczempy; Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 1 463 415,00 zł, termin III kwartał;;

 

1 .1 .9;Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Besko. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 894 309,00 zł; termin III kwartał;

 

Budowa przepustu w miejscowości Lipowica w ciągu dk nr 19;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 2 479 675,00 zł, termin III kwartał.

 

Budowa przepustu w miejscowości Tylawa w ciągu dk nr 19;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 1 300 813,00 zł, termin III kwartał.

 

Budowa przepustu w miejscowości Tarnogóra w ciągu drogi krajowej nr 77;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 1 788 618,00 zł; termin III kwartał.

 

;Budowa mostu przez potok Rudawka w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Bircza;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 4 211 382,00 zł, termin III kwartał;

 

 Dokumentacja na remont mostu przez p.b.n., m. Miejsce Piastowe w ciągu drogi krajowej nr 19 w km 257+625;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 40 650,00 zł; termin I kwartał.

 

Dokumentacja na remont wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 28, w m. Jasło w km 206+357; Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 40 650,00 zł; termin I kwartał.

 

Dokumentacja na remont wiadukt nad linią kolejową Kraków- Medyka w ciągu drogi krajowej nr 94, m. Radymno, w km 661+664;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 48 780,00 zł; termin I kwartał.

 

Dokumentacja na remont kładki, nad rz. Mleczka, w m. Przeworsk, w ciągu drogi krajowej nr 94, w km 634+092;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 24 390,00 zł; termin I kwartał.

 

Dokumentacja na remont przepustu w m. Iskrzynia w ciągu drogi krajowej nr 9, w km 250+091;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 40 650,00 zł ; termin I kwartał.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Opracowanie dokumentacji na remont mostu przez rz. San w ciągu A4 w m. święte w km 650+789;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 81 301 zł; termin Il kwartał.

 

Monitoring osiadań dojazdów i konstrukcji obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu S19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód Węzeł Świlcza;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 162 602,00 zł; termin Il kwartał;

 

Opracowanie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa podkarpackiego;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 339 629,00 zł; termin I kwartał;

 

Opracowanie koncepcji technicznej zabezpieczenia osuwiska w m. Bukowa; Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 162 602,00 zł; termin I kwartał.

 

Wykonanie przeglądów wybranych obiektów mostowych na terenie województwa podkarpackiego, będących w zarządzie GDDKiA O/Rzeszów;Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy; wartość 203 252,00 zł; termin Il kwartał;;

 

2.1.1;Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Babica (bez węzła) do Jawornika (wraz z tymczasowym łącznikiem drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19);Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 1 097 675 417,00 zł; termin Il kwartał;;

 

2.1 .2;Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz do węzła Iskrzynia, o długości ok. 12,5 km;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 565 099 400,00 zł, termin Il kwartał;

 

2.1.3;Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) węzeł Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km - etap Il (dobudowa drugiej jezdni).;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 196 885 876,00 zł; termin IV kwartał;

 

2.3.1;Wyk KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka — etap II w ciągu dk nr 28 Zator — Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 1 356 523,00 zł, termin I kwartał.

 

2.3.2;Opracowanie STEŚ z elementami KP (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania Budowa obwodnicy Nowej Dęby;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 2 029 780,00 zł; termin I kwartał;

 

2.3.3;Wyk. Monitor. Wgłęb Osuwisk, Monitor Powierz. oraz Monitor. Hydrogeo. Stref Tunel, wraz z oprac. raportów z monitor. dla S19 Rzeszów Południe — Barwinek: czł o. Jawornik— Domaradz; cz.2 0. Dukla - Barwinek;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 660 510,00 zł, termin Il kwartał;

 

2.3.4;Wyk KP dla budowy obwodnicy w podziale na części: cz. 1 Pilzna; cz.2: Brzostka i Kołaczyc; cz. 3: Jasła - w ciągu drogi krajowej nr 73; Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art, 132 ustawy; wartość 8 130 082100 zł; termin II kwartał;;

 

2.3.5;OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem i Brzostkiem długość ok. 9,3 km;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 2 956 394,00 zł ;Il kwartał.

 

2.3.6;Pełnienie nadzoru nad proj. i realiz. robót oraz zarządzanie kontraktem pn: Zaprojektowanie i budowa S19 na odc od w. Babica (bez węzła) do Jawornika (wraz z tymczasowym łączem drogi ekspresowej S19 z dk nr 19);Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 7 117 789,00 zł; termin III kwartał.

 

2.3.7;Pełnienie nadzoru nad proj. i realiz. robót oraz zarządzanie kontraktem pn: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odc. od węzła Domaradz do węzła Iskrzynia, o długości ok. 12,5 km;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 8 861 789,00 zł; termin III kwartał.

 

2.3.8;Pełn. nadzoru nad proj. i realiz. robót oraz zarządz. kontr. pn: Zaprojektowanie i rozbudowa S19 na odc. w. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - w Jasionka (bez węzła), dł. ok. 15 km-etap "(dobud drugiej jezdni);Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 3 680 110,00 zł; termin IV kwartał.

 

2.3.9;„Całoroczne utrzymanie dróg krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Rzeszowie";Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 24 390 244,00 zł; termin I kwartał. 

 

2.3.10;Konser. i bieżące utrzym. sygnali. świetlnych, aktywnych znaków kasetonowych D-6, aktywnych znaków C-9, U-6a, U-5a i U-3e, awar. wymiany podzespołów urządzeń regulacji ruchu na dk woj podkarpac.;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 13 008 130,00 zł;Il kwartał.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

2.3.1 1;Konserwacja oraz bieżące utrzymanie urzadzen telematyki drogowej na drogach krajowych województwa podkarpackiego;Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy; wartość 12 195 122,00 zł ; termin III kwartał;

 

 .