Powiat Rzeszowski

Dokumentacja obwodnicy Kolbuszowej - najkorzystniejsza oferta wybrana

Opublikowano: 2021-03-17 21:14:07, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

W przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9 została wybrana najkorzystniejsza oferta. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umowy.

Fot. kolbuszowa.pl

Fot. kolbuszowa.pl

 

Najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Kolbuszowej złożyła firma Promost Consulting Sp. z o. o. sp. k. Jej wartość to 2 898 029,32 zł. Zamówienie obejmuje opracowanie studium korytarzowego (SK), studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 

Obwodnica Kolbuszowej to zadanie z rządowego Programu 100 obwodnic, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. W ramach prowadzonych prac, Wykonawca będzie zobowiązany przeanalizować możliwość poprowadzenia obwodnicy zarówno po stronie wschodniej jak i zachodniej miasta. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania w ramach zamówienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

 

Obwodnica powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 8,5 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu DK9 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie projektuj i buduj.

 

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. 

 

Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

 

W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:  

·      Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,  

·      Jasła w ciągu DK73,  

·      Kolbuszowej w ciągu DK9,  

·      Miejsca Piastowego w ciągu DK28,  

·      Nowej Dęby w ciągu DK9,  

·      Pilzna w ciągu DK73,  

·      Przemyśla w ciągu DK28/77,  

·      Sanoka w ciągu DK84 - II etap.  

  

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.  

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij