Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

S19 na Podkarpaciu – droga przez tereny osuwiskowe. Trwa projektowanie

Opublikowano: 2021-02-16 20:08:24, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrastrad informuje o szczegółach Koncepcji Programowej budowy S19 na odc. Babica – Jawornik (dł. 11,6 km).

Fot. GDDKiAFot. GDDKiAFot. GDDKiAFot. GDDKiA
Fot. GDDKiAFot. GDDKiAFot. GDDKiAFot. GDDKiA
Mapa: GDDKiA
Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Dziś odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), na którym została rozpatrzona i oceniona Koncepcja Programowa (KP) budowy S19 na odc. Babica – Jawornik (dł. 11,6 km).

 

Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie KP na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

 

Na posiedzeniu ZOPI rozpatrzono i oceniono Koncepcję Programową z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica - Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym S19 z DK19). Udział w posiedzeniu online oprócz przedstawicieli GDDKiA i innych urzedów, także wykonawcy, samorządowcy, eksperci od osuwisk.

 

Zakres inwestycji

W koncepcji programowej przewidziano budowę drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z:

- węzłem drogowym Strzyżów-Żarnowa (na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Na etapie KP przewiduje się dwa warianty realizacyjne węzła: półkoniczyna lub mieszany),

- łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19 w Jaworniku,

- Miejscem Obsługi Podróżnych na wysokości Jawornika po stronie lewej (MOP Jawornik kat. I, str. L z rezerwą terenu pod MOP kat. III),

- obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych - siedem estakad, sześć wiaduktów (pięć wiaduktów nad drogą ekspresową, jeden pod drogą ekspresową), trzy przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, jedno dla zwierząt dużych).

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19

Tymczasowy łącznik z rondem w Jaworniku powstanie z powodu etapowania budowy S19 Babica – Domaradz i podziału zadania na dwa odcinki:

- odc. I Babica - Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19)

- odc. II Jawornik – Domaradz

Docelowo, po wybudowaniu odc. II, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w m. Jawornik. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna służąca także m. in. jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik dla służb ratowniczych.

 

Zróżnicowane warunki gruntowe i osuwiska

 

Ten odcinek drogi ekspresowej S19 będzie przebiegał przez teren różnorodny, charakteryzujący się dużą różnicą przewyższeń i skomplikowany pod względem geologicznym. Dlatego jednym z elementów koncepcji programowej było rozpoznanie geologiczne podłoża. W tym celu wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską (liczba wierceń: 716 szt., łączny metraż wierceń: 11 648 m, głębokość wierceń: do 35,0 m, liczba sondowań: 319 szt., łączny metraż sondowań: 2 272 m, głębokość sondowań: do 12,0 m,) i dokumentację hydrogeologiczną.

 

W podłożu budowlanym projektowanego odcinka drogi występują zróżnicowane warunki gruntowe (przeważają odcinki o „złożonych warunkach gruntowych” i „skomplikowanych warunkach gruntowych”). Jest aż 13 obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo.

 

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Kolejnym etapem prac przygotowawczych do realizacji tego odcinka S19 będzie rozpatrzenie Koncepcji Programowej na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), a następnie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie projektuj-buduj, co planujemy jeszcze w tym

 

 Zobacz trasę przebiegu S19 na mapie

.