Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Raport z budowy S19 na Podkarpaciu - styczeń 2021

Opublikowano: 2021-02-08 12:18:55, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Mimo zimowej przerwy kontraktowej, nie zwalniają tempa prace na budowie drogi ekspresowej S19. Wykonawcy wykorzystują czas do prowadzenia prac w zakresie, w jakim pozwala na to ich technologia.

Raport z budowy S19 na Podkarpaciu - styczeń 2021

 

S19 odc. Lasy Janowskie - Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu wykonywał ściek skarpowy oraz obrzeża. Na wiadukcie 04WD nad drogą ekspresową S19 w m. Domostawa deskowano ustrój nośny. Wykonywano montaż dylatacji modułowych oraz beton wnęki dylatacyjnej na wiadukcie 06WD w m. Katy, zaś na wiadukcie 11WS w m. Zdziary betonowano kapy chodnikowe.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 2,5 tys. kg stali oraz dostarczono 3 m3 betonu.

Na MOP Bukowa I i II wykonywano warstwy posadzki oraz warstwy XPS o grubości 12cm. 

 

 

S19 odc. Zdziary - Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) w ubiegłym tygodniu realizował wykopy oraz roboty mostowe:

- na moście 08MS nad rzeką San zabetonowano segment nr 26/4 i 28/3 na nitce prawej. Zbrojono także przęsła 1-2 i 5-6 oraz zabetonowano przęsło 4-5 na nitce lewej

- na wiadukcie 07WD nad drogą ekspresową S19 w ciągu DW858 w rejonie m. Zarzecze zabetonowano kapy chodnikowe i skrzydła na podporze P3

- na wiadukcie 06WS nad linią kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola w rejonie m. Zapacz zabetonowano skrzydła SK1 na podporze nr 1 na nitce prawej

- na wiadukcie 12WD nad S19 w ciągu DK19 w rejonie m. Zdziary zbrojono ściany zapleczne.

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 25 tys. kg stali oraz dostarczono 538 m3 betonu.

 

 

S19 odc. Rudnik nad Sanem - Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) w ubiegłym tygodniu uszczelniał rowy geomembraną na trasie głównej. Prowadzono także roboty mostowe: zbrojono i betonowano ściany boczne na wiadukcie WS12 nad drogą gminną DG 102704R, zaś na wiadukcie WS15 nad drogą DD15P i linią kolejową szerokotorową LK65 Most na rzece Bug – Sławków Płd zbrojono ustrój nośny na nitce prawej. 

W sumie w ubiegłym tygodniu na obiektach mostowych wbudowano około 13,5 tys. kg stali oraz dostarczono 16 m3 betonu.

Z robót branżowych wykonywano kanał technologiczny, oświetlenie drogowe i zasilanie oraz przebudowywano cieki i rowy melioracyjne. Na zbiorniku ZB-19 wykonywano wykopy oraz dociążano zbiornik materiałem sypkim o minimalnym ciężarze objętościowy 1,7 T/m3.

 

 

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ubiegłym tygodniu (50. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne oraz prace związane z plantowaniem i umacnianiem skarp i rowów drogowych. Wykonano 250 m3 nasypów i 250 m3 wykopów na trasie głównej. Na MOP II Jeżowe ułożono kolejne 340 mb obrzeży betonowych. Kontynuowano też prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem stropu obiektu.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane z betonowaniem przejścia dolnego dla zwierząt średnich 16APZŚd zlokalizowanego w gminie Nisko oraz przejścia górnego dla zwierząt średnich  24PZŚg w gminie Jeżowe. Na wiadukcie 25WD w ciągu drogi gminnej DG 002301R nad S19 wykonywano montaż desek gzymsowych.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej, a także roboty ziemne związane z humusowaniem skarp zbiornika retencyjnego.

 

 

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ubiegłym tygodniu (46. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne - wykonano 500 m3 nasypów i 500 m3 wykopów drogowych.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca prowadził prace związane z budową przejść dla zwierząt małych  zlokalizowanych w gminie Jeżowe oraz w gminie Kamień. Ponadto, rozpoczęto montaż deskowania kolejnych ścianek zaplecznych podpór wiaduktu 31WS nad DP1084R – węzeł Nowa Sarzyna, a także kontynuowano montaż zbrojenia ustroju nośnego przejścia górnego dla zwierząt średnich zlokalizowanego w gminie Kamień.

W zakresie branży sanitarnej kontynuowano prace związane z montażem i układaniem sieci kanalizacji deszczowej, a także rozpoczęto montaż rur drenarskich zbiornika retencyjnego. W zakresie branży elektroenergetycznej kontynuowano prace związane z budową oświetlenia drogowego.

 

 

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Wykonawca (Budimex S.A.) w ostatnim tygodniu (28. tydzień budowy) w zakresie branży drogowej kontynuował roboty ziemne i porządkowe. Na trasie głównej wykonano ok. 4000 m3 wykopów w gruntach nieskalistych.

W zakresie branży mostowej, Wykonawca kontynuował zbrojenie fundamentów przejścia dla zwierząt średnich zlokalizowanego w gminie Sokołów Małopolski.

W zakresie branży sanitarnej prowadzono montaż i układanie sieci kanalizacji deszczowej, a także kanalizacji sanitarnej w ramach likwidacji kolizji. Kontynuowano też roboty ziemne pod wykop zbiornika retencyjnego.

W zakresie branży elektroenergetycznej ułożono kolejne odcinki kablowej linii zasilającej na węźle Sokołów Małopolski Północ, natomiast w zakresie branży telekomunikacyjnej kontynuowano budowę kanału technologicznego. Wykonawca prowadził też prace związane ze zbrojeniem i betonowaniem fundamentów pod budynek biurowo – socjalny Obwodu Utrzymania Drogowego na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij