Powiat Rzeszowski

Krzysztof Gutkowski z tytułem profesora „belwederskiego”

Opublikowano: 2021-01-22 10:09:52, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW, WARSZAWA.

Prof. Krzysztof Gutkowski. Fot. Archiwum

Prof. Krzysztof Gutkowski. Fot. Archiwum

 

Prezydent Andrzej Duda nadał 4 stycznia 2021 r. dr hab. n. med Krzysztofowi Gutkowskiemu profesora belwederskiego nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Krzysztof Gutkowski to ceniony specjalista w zakresie gastroenterologii i hematologii. Do niedawna był kierownikiem Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. W ubiegłym roku został zwolniony z tego stanowiska przez ówczesnego dyrektora szpitala. Sytuacja to wywołała konflikt w rzeszowskiej i podkarpackiej służbie zdrowia.

 

Dr hab. n. med. prof. UR. Krzysztof Gutkowski (1967 r.), lekarz (specjalizacje: choroby wewnętrzne, gastroenterologia), absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Rzeszowie (Technik analityki medycznej), Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie i Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego (Zarządzanie Systemem Ochrony Zdrowia). W latach 1988 – 1990 odbył dwuletnie studia na Wydziale Farmacji AM w Lublinie. Autor i współautor 115 publikacji naukowych (6 rozdziałów, 2 książki). Autor 3 rozdziałów w Wielkiej Internie wydanej przez Medical Tribune Polska (2010r.), oraz podręcznika pt. „Badanie fizykalne jamy brzusznej z elementami diagnostyki różnicowej” uhonorowanego nagrodą dydaktyczną Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2011r.).

Po ukończeniu studiów (1996r.), doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziałach Neurologii, Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Hematologii. W latach 2007-2012 pracował w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach, w której koordynował pracę jednego z 3 pododdziałów Kliniki (2011-2012), prowadził szkolenie internistyczno-gastroenterologiczne studentów angielskojęzycznych oraz był opiekunem studenckiego koła naukowego.

Od 2012 roku kieruje Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, którą utworzył wraz 3 poradniami przyklinicznymi (gastrologiczna, endokrynologiczna, diabetologiczna). Twórca pierwszej w województwie podkarpackim pracowni endosonograficznej. Kierownik naukowy Warsztatów Endosonograficznych oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Pierwszych i Drugich Rzeszowskich Dni Hepato-Gastroenterologicznych organizowanych przez Klinikę. Kierownik naukowy 6 projektów badawczych aktualnie realizowanych w Klinice w tym 3 we współpracy z ośrodkami naukowymi w Warszawie, Gdańsku i Institute of Food Research w Norwich (Anglia).

Od roku 2004 związany nieprzerwalnie z Instytutem Fizjoterapii Wydziału Medycznego UR. Promotor 61 i recenzent 65 prac dyplomowych. Recenzent jednego przewodu doktorskiego przeprowadzonego na Wydziale Lekarskim SUM w Katowicach.

Doktorat obronił w 2004 roku na Wydziale Lekarskim SUM w Katowicach, a habilitację uzyskał w 2013 na tym samym Wydziale. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UR otrzymał w 2013 roku. Od roku 2015 jest Dyrektorem Instytutu Medycyny Klinicznej Wydziału Medycznego UR.

Współbadacz i koordynator kilku badań biodostępności leków i badań klinicznych III fazy. Współbadacz ogólnopolskiego projektu naukowego PolSenior i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt. „Pierwotna marskość żółciowa– charakterystyka kliniczna oraz analiza związków między czynnikami genetycznymi i klinicznym fenotypem choroby” Wyniki swoich badań prezentował na licznych konferencjach i kongresach zagranicznych (m.in. Freiburg, Boston, San Francisco, Chicago, Amsterdam, Praga, Hannover, Wiedeń, Petersberg, Barcelona, Vancouver, Berlin). Jego dorobek naukowy posiada łączny wskaźnik oddziaływania IF 38 oraz 910 punktów KBN/MNiSW. Liczba cytowań (źródło): 148 (Scopus citation overview), 216 (Google Scholar citations). Indeks Hirscha (h-index): 5 (Scopus) 5 (Google Scholar). Recenzent The Cochrane Hepato Biliary Group, World Journal of Medicine oraz Digestive Diseases and Sciences. Członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Sekcji Hepatologii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL). Posiadacz certyfikatu Train The Trainers w dziedzinie gastroenterologii nadanego mu przez Światową Organizację Gastroenterologii (Chorwacja 2008). Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Gastroenterologii dla Obszaru Województwa Podkarpackiego. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu Gastroenterologii. Laureat nagrody indywidualnej II stopnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za działalność naukową (2014r.).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij