Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urzędnik w Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Opublikowano: 2021-01-21 20:11:49, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/OT RZE KOWR/01/2021

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie ul. Asnyka 7 35-001 Rzeszów

Specjalista w Wydziale Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem

 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Praca w budynku firmy

− stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie,

− narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, niszczarka, skaner, samochód,

− praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

− brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych,

− brak oznaczeń dla osób niewidomych,

− brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

− opiniowanie projektów aktów notarialnych, oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwokupu/nabycia,

− prowadzenie postępowań administracyjnych,

− prowadzenie kontroli terenowych u nabywców nieruchomości rolnych,

− obsługa interesantów w zakresie wykonywanych obowiązków,

− opracowywanie projektów pism,

− uczestnictwo w komisjach działających lub powoływanych w OT

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1) niezbędne:

− wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie: administracji/ekonomii/ rolnictwa,

− co najmniej trzyletni staż pracy,

− znajomość przepisów ustaw: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 396 j.t.) oraz o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1655 j.t.),

− umiejętność czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie,

− umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,

− prawo jazdy kat. B; 2) dodatkowe:

− znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, − dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,

− umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa),

− dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) cv i list motywacyjny,

2) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie oraz kopie dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy,

3) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

4) oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie ul. Asnyka 7 35-001 Rzeszów

Kancelaria - pokój nr 002 lub pocztą na adres jak wyżej.

 

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór – ogłoszenie nr 5/OT RZE KOWR/01/2021”

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia: 22 stycznia 2021 r.

 

W przypadku przesłania pocztą – decyduje data wpływu do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Rzeszowie.

 

Uwaga!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyn.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. Asnyka 7, do dnia 28 stycznia 2021 r.

Wzór oświadczenia dotyczący ochrony danych osobowych dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bip.kowr.gov.pl/praca/wskazowki-dla-kandydatow 

 

CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenia dodatkowo aktualną datą.

 

Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane w innych procesach rekrutacyjnych realizowanych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOWR nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą.

 

  

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij