Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 26 stycznia 2021 r. (zapowiedź)

Opublikowano: 2021-01-20 11:32:16, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW.

Urzędnik w Urzędzie Miasta Rzeszowa

 

XLII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 8.30 w trybie zdalnym.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa, powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Ślubowanie nowego Radnego Rady Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 3. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2021 r.

 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zodiak”.

 5. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Rzeszowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Rzeszowa za 2020 r.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań przewidzianych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

 8. Informacja o stanie przygotowań do realizacji inwestycji miejskich: Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego oraz krytego lodowiska przy
  Witosa (wniosek Klubu Radnych PO).

 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa.

 10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część II.

 11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 253/5/2013 – II „Dworzec” w Rzeszowie.

 12. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zapewnienia wydzielonego pasa ruchu na ul. Krakowskiej służącego włączaniu się do ruchu z drogi od ronda im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

 13. Informacja o rozwiązaniu problemu drogi łączącej osiedle Wikana z ul. Bulwarową obok Szkoły Podstawowej Nr 17 (wniosek Klubu Radnych PO).

 14. Uchwała w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów – Północ” – Etap I” obejmującego odcinek drogi powiatowej (dawnej drogi krajowej nr 9) na obszarze, który z dniem 1 stycznia 2021 roku został włączony do obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów” (druk: XLII/1/2021).

 15. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów.

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy Welca w Rzeszowie (druk: XLII/2/2021).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Warszawskiej.

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 20. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ul. Miłocińskiej i ul. Brydaka.

 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz na obciążenie nieruchomości prawem służebności.

 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Władysława Bełzy.

 23. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr XXXII/652/2020 z dnia 26 maja 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako udziału niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości, położonej przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 24. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

 25. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie.

 26. Zmiany w składach komisji.

 27. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 28. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij