Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w centrum kultury

Opublikowano: 2021-01-14 20:11:47, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

KROSNO.

 

Stanowisko: instruktor/animator kultury regionalnej w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (sekcja Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie)

 

1. Informacje o pracodawcy:

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

ul. Kolejowa 1

38 - 400 Krosno

Samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru prowadzonego przez Gminę Miasto Krosno

NIP 684 21 58 733

 

Opis:

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza jest samorządową instytucją kultury Gminy Miasta Krosno, działającą na podstawie statutu. Realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze. RCKP prowadzi szeroką działalność międzynarodową w szczególności skierowaną na kraje pogranicza, w celu prezentacji i rozwoju kultury narodów pogranicza oraz budowania międzykulturowego dialogu. Celem działalności jest przygotowanie i pozyskanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie szerokiej oferty działań kulturalnych. Usługi RCKP obejmują różnorodne dziedziny artystyczne skierowane do wszystkich grup społecznych i wiekowych.

Etnocentrum – samodzielna sekcja RCKP, nowo tworzona według koncepcji programowej, rozpoczęcie działalności grudzień 2019.

 

2. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie- wyższe, preferowane kierunki animacja kultury, etnografia, kulturoznawstwo, historia sztuki,

- staż, co najmniej 2 lata, pracy zawodowej w instytucjach kultury, agencjach artystycznych, stowarzyszeniach działających na płaszczyźnie kultury lub udziału w projektach artystycznych, kulturalnych lub społecznych z elementami artystycznymi,

- znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym, mile widziany angielski lub słowacki lub ukraiński,

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i możliwość korzystania z pełni praw publicznych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

- rzetelność, terminowość,

- odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja pracy,

- zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków, samodzielność i inicjatywa,

- wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole,

- duża wiedza z zakresu kultury regionu,

- dyspozycyjność i umiejętność pracy pod presją czasu i stresu,

- wysoka kultura osobista.

 

 

4. Planowany zakres obowiązków

- prowadzenie działań z zakresu edukacji regionalnej,

- oprowadzanie gości Etnocentrum, prezentacja kultury regionalnej w aktywnej, nowoczesnej formule,

- organizacja imprez artystycznych,

- prowadzenie działań z różnymi grupami społecznym i wiekowymi

- animowanie społeczności lokalnej,

- współtworzenie i realizacja oferty programowej Etncoentrum i udział w działaniach promocyjnych,

- prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji regionalnej,

- prowadzenie innych działań z zakresu animacji artystycznej w ramach całokształtu działalności RCKP

- prowadzenie działalności on-line

- przygotowanie i składanie projektów finansowanych z innych źródeł.

 

5. Warunki pracy i płacy:

- umowa o pracę, wymiar – 1 etat,

- możliwość realnego wpływu na tworzenie i rozwój instytucji, w szczególności sekcji Etnocentrum,

- możliwość uczestniczenia i kreowania ciekawych wydarzeń artystycznych,

- szkolenia doskonalące umiejętności pracownicze,

- praca w kreatywnym, zaangażowanym i otwartym na nowe wyzwania zespole,

- pakiet socjalny zgodny z założeniami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RCKP.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane,

- list motywacyjny,

- potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania oferowanej pracy.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) wymagane dokumenty można składać:

- osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,
ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno, sekretariat, pokój 235, w godzinach 8.30 – 15.30
(od poniedziałku – do piątku),

- mailem, w temacie wiadomości „rekrutacja Etnocentrum” na adres rckp@rckp.krosno.pl, w przypadku składnia dokumentów elektronicznie wymagane są skany lub zdjęcia odpowiednich dokumentów,

b) termin składania dokumentów: do dnia 15 stycznia 2021 roku do 15.30.

 

8. Informacje dodatkowe

RCKP zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych osób.

 

  

Więcej o: praca w Krośnie

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij