Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka

Opublikowano: 2021-01-13 21:19:12, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW, JASIONKA.

Port Lotniczy w Jasionce zajmie się też promocją Podkarpacia

 

Specjalista ds. pracowniczych

 

Wymagania

- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, zarządzanie, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i rachunkowość,

- Minimum 6 lat stażu pracy, w tym 4 lata doświadczenia na takim samym lub podobnym stanowisku,

- Ukończony kurs kadry i płace potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem – warunek konieczny,

- Znajomości systemu Comarch ERP Optima,

- Praktyczna znajomość: przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów, ZFŚS, współpracy z Organizacjami Związkowymi,

- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i w piśmie),

- Prawo jazdy kat. B.

 

Mile widziane

- Znajomość systemu Symfonia,

- Znajomość obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel),

- Sumienność, dokładność, terminowość, zaangażowanie i odpowiedzialność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

 

Zakres obowiązków

- Kompleksowa obsługa kadrowa (nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz stosunku cywilnoprawnego, zmiany warunków zatrudnienia, współpracy, prowadzenie akt pracowniczych),

- Rozliczanie czasu pracy pracowników pod względem zgodności z przepisami prawa pracy i współpraca w tym zakresie z kierownikami działów,

- Comiesięczne koordynowanie, wprowadzanie i weryfikowanie harmonogramów czasu pracy pracowników Spółki do programu kadrowo-płacowego oraz dbanie o prawidłowe ich rozliczenie,

- Bieżąca współpraca z kadrą managerską Spółki w kwestiach pracowniczych,

- Kierowanie pracowników na badania wstępne, kontrolne oraz okresowe,

- Przygotowywanie i koordynowanie dokumentacji pracowniczej, zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,

- Bieżąca obsługa systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik,

- Sporządzanie różnego rodzaju ewidencji, raportów kadrowo-płacowych i innych analiz,

- Współpraca z Urzędami Pracy, ZUS, PIP, GUS,

- Utrzymywanie bieżącej współpracy z pionem ekonomicznym w zakresie comiesięcznego przygotowywania list płac,

- Współpraca ze Specjalistą ds. BHP w zakresie spraw pracowniczych.

 

Oferujemy:

- Umowę o pracę,

- Niezbędne szkolenia i certyfikaty,

- Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

- Pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,

- Pakiety socjalne w ramach ZFŚS.

 

Wymagane dokumenty

- CV + list motywacyjny,

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

 

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne określone w ogłoszeniu jak i nasze oczekiwania. Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać w terminie do 31.01.2021 r. na adres e-mail: rekrutacja@rzeszowairport.pl, lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

 

Do pobrania

zgoda na przetwarzanie danych - rekrutacja

Oświadczenie 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  DO CELÓW REKRUTACJI
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055 (będącego w świetle przepisów  Administratorem danych osobowych)  udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych obejmujących: ……………………….……………………………………………………………………...……… …………….……………………………………………………………………...………………… …………….……………………………………………………………………...………………… (wymienić jakie dane osobowe np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr pesel)
 
w celu całokształtu czynności kadrowych związanych z procesem obecnej i przyszłych* rekrutacji.
 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.  
 
 
       …………………………………………         (data, czytelny podpis)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij