Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów – Nisko - koniec akcji informacyjnej

Opublikowano: 2020-12-30 11:26:46, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Wykonawca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko” opracował raporty ze spotkań informacyjnych dla każdej z gmin, przez które przebiegać będzie przyszła S74.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Głównym celem opracowywanej dokumentacji STEŚ jest znalezienie optymalnego korytarza dla trasy S74. W związku z tym z inicjatywy Inwestora przeprowadzone zostały spotkania informacyjne w każdej gminie, które służyły przedstawieniu wariantowych przebiegów drogi oraz uzyskaniu opinii i sugestii społeczeństwa.

Firma Transprojekt Gdański sp. z o.o., która jest wykonawcą dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów-Nisko” w dniach od 06.07.2020 r. do 16.07.2020 r. zorganizowała spotkania informacyjne dotyczące przebiegów wariantów projektowanej drogi ekspresowej S74. Spotkania zorganizowano w gminach: Obrazów, Opatów, Lipnik, Samborzec, Sandomierz, Tarnobrzeg, Gorzyce, Grębów, Zaleszany, Stalowa Wola, Radomyśl nad Sanem, Pysznica i Nisko. Ze spotkań informacyjnych dla każdej z gmin został sporządzony „Raport z akcji informacyjnej”, który dostępny jest do wglądu w siedzibach właściwych urzędów gmin, na stronie internetowej GDDKiA Oddział w Rzeszowie: www.gddkia.gov.pl/pl/3197/Akcja-informacyjna oraz w siedzibie GDDKiA Oddział w Rzeszowie przy ul. Sikorskiego 49 C, pok. nr 8

Na spotkaniach mieszkańcy mogli zgłaszać postulaty dot. wariantów przyszłej drogi. Część postulatów została uwzględniona w dokumentacji m.in.:

Gmina Grębów i Gmina Gorzyce – zaprojektowanie węzła na przecięciu z DP1090R;

Gmina Radomyśl nad Sanem - zmiana rozwiązania geometrycznego węzła Radomyśl w celu uniknięcia rozbiórek w miejscowości Rzeczyca Długa;

Gmina Nisko – odsunięcie przebiegu trasy drogi ekspresowej S74 od linii kolejowej w wariancie W1, w celu uniknięcia wyburzeń;

Wszystkie uwzględnione postulaty w poszczególnych gminach zostały zawarte w raportach z akcji informacyjnej.

Wyniki konsultacji, głosy społeczeństwa oraz samorządów zostaną uwzględnione w analizie zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

 

1. Gmina Opatów

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

2. Gmina Lipnik

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

3. Gmina Obrazów

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

4. Gmina Samborzec

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

5. Gmina Sandomierz 

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

6. Gmina Gorzyce

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

7. Gmina Grębów

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

8. Gmina Tarnobrzeg

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

9. Gmina Radomyśl nad Sanem

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

10. Gmina Nisko

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

11. Gmina Pysznica

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

12. Gmina Stalowa Wola

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

13. Gmina Zaleszany

Plan orientacyjny

Raport z przeprowadzonej akcji inforrmacyjnej

 .