Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Firma Santex zrealizuje III etap rozbudowy mieleckiego systemu retencji

Opublikowano: 2020-12-22 20:47:16, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

MIELEC. Tym razem inwestycja obejmie osiedle Borek Niski.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Założony limit finansowy miasta na tę inwestycję wynosił 5 882 520 zł. Dwie spośród pięciu złożonych ofert zmieściły się cenowo w szacunkowych kosztach przyjętych przez samorząd. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie zaoferowało Najdroższa oferta (IBG Instlbud z Rzeszowa) wyceniona była na 7 582 950 zł.

Przedmiotem zamówienia miasta jest budowa układu retencji wód opadowych i roztopowych dla osiedla Borek Niski w Mielcu, w tym: przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej, budowę podziemnego zbiornika, wycinkę kolidujących drzew i krzewów wraz z wykonaniem nowych nasadzeń, budowę pompowni wód opadowych i roztopowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zasilaniem, przebudowę istniejącego rowu Złotnicko-Berdechowskiego oraz budowę ciągów komunikacyjnych - dróg eksploatacyjnych wokół planowanego zbiornika oraz wjazdu od strony ul. Różanej.

Miasto chciałoby, żeby inwestycja zakończyła się do września 2021 r.

Drugi etap inwestycji realizowany był w okolicach Hotelu Polskiego w Mielcu. Zakres miejskiego zamówienia obejmował budowę: kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, zbiorników retencyjnego i komór, osadnika i separatora lamelowego, pompowni ścieków, przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią oraz przebudowę istniejącego wodociągu, zabezpieczenie istniejących i projekt linii kablowych energetycznych i teletechnicznych a także wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiór techniczny I etapu budowy zbiorników retencyjnych znajdujących się między ul. Solskiego a ul. Kusocińskiego odbył się już w lipcu tego roku.

Łączny koszt projektu „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” wynosi 29 192 865 zł z czego ponad 20 mln zł stanowi dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij