Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

S19, S74 i obwodnice. Trwają przygotowania do nowych inwestycji drogowych na Podkarpaciu

Opublikowano: 2020-11-18 12:53:47, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE. Budowę drogi poprzedza złożony i długotrwały proces prac przygotowawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad budując nowe odcinki dróg, równolegle przygotowuje kolejne, by szybciej przechodzić do ich realizacji. Na Podkarpaciu to m.in. kolejne odcinki S19, drogę ekspresową S74 i nowe obwodnice miast.

Budowie drogi ekspresowej S19. Fot. GDDKiAPrzygotowania do budowy dróg ekspresowych i obwodnic na drogach krajowych na Podkarpaciu. Źródło GDDKiA Plan przebiegu drogi ekspresowej S19 Babica-Barwinek. Źródło: GDDKiA
Budowie drogi ekspresowej S19. Fot. GDDKiA

Budowie drogi ekspresowej S19. Fot. GDDKiA

 

S19 Rzeszów - Barwinek   

W przygotowaniu jest ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. 10 lipca br. podpisana została umowa na realizację w systemie „Projektuj i buduj” odcinka od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica (wykonawca: konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, kwota: 2 230 165 684,48 zł, termin: 70 miesięcy). Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego.   

 

Dla odcinków Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla prace przygotowawcze znajdują się na końcowym etapie odbioru koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacje projektowe otrzymały pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Postępowanie przetargowe na realizację tych dwóch odcinków w systemie „Projektuj i buduj” zostało zaplanowane na grudzień br. 

 

Na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie badań geologicznych w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie. 

 

Rzeszów Południe - Babica  

10 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą robót - spółkami Mostostal Warszawa i Acciona Construccion, działającymi jako spółka cywilna Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna. Od początku trwania umowy prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową. Trwają również prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Odcinek ma długość 10,3 km.   

   

Babica - Jawornik  

Prace przygotowawcze dla odcinka S19 od węzła Babica do Jawornika (z tymczasowym łącznikiem) obecnie znajdują się na etapie przygotowania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania koncepcji wynosi 90 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na grudzień br., natomiast przetarg na realizację w systemie „Projektuj i buduj” został zaplanowany na II kw. 2021 r. Ten odcinek S19 będzie miał długość 11,6 km.    

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Strzyżów - Żarnowa na skrzyżowaniu z DP 1931 R i obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Jawornik (w kierunku Rzeszowa), urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.  

   

Jawornik - Domaradz  

Prace przygotowawcze dla odcinka od węzła Jawornik do węzła Domaradz obecnie znajdują się na etapie przygotowania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania koncepcji wynosi około 30 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na maj 2021 r., natomiast przetarg na realizację w systemie „Projektuj i buduj” został zaplanowany na I kw. 2022 r. Odcinek będzie miał długość 11,85 km.  

   

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłem drogowym Domaradz na skrzyżowaniu z DW886, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, tunelu o długości ok. 2,8 km, budowę MOP Jawornik (w kierunku Barwinka), obwodu utrzymania Domaradz, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Ten najbardziej skomplikowany odcinek zostanie oddany do ruchu w 2029 roku. 

   

Domaradz - Iskrzynia  

Prace przygotowawcze dla odcinka węzeł Domaradz - węzeł Iskrzynia obecnie znajdują się na etapie przygotowania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Stan zaawansowania przygotowania koncepcji wynosi 50 proc. Oddanie całości opracowań projektowych planowane jest na I kwartał 2021 r., natomiast przetarg na realizację w systemie „Projektuj i buduj” został zaplanowany na III kwartał 2021 r. Ten odcinek S19 będzie miał długość 12,5 km.   

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (plus pas awaryjny) w każdym kierunku, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, budowę MOP Zagórze (po obu stronach jezdni), urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.  

   

Iskrzynia - Miejsce Piastowe  

Prace przygotowawcze na odcinku od węzła Iskrzynia do węzła Miejsce Piastowe obecnie znajdują się na końcowym etapie odbioru koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacja projektowa 23 września br. otrzymała pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 30 października br. koncepcję programową oceniła Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Postępowanie na realizację w systemie „Projektuj i buduj” zostało zaplanowane na grudzień br. Odcinek będzie miał długość 10,3 km.   

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (plus pas awaryjny) wraz z węzłami drogowym Iskrzynia na połączeniu z DK19 oraz Miejsce Piastowe na skrzyżowaniu z DK28, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, obwodu utrzymania Miejsce Piastowe, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także przebudowę i budowę infrastruktury technicznej.  

   

Miejsce Piastowe - Dukla  

Prace przygotowawcze dla odcinka Miejsce Piastowe - Dukla obecnie znajdują się na końcowym etapie odbioru koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Dokumentacja projektowa 1 lipca br. otrzymała pozytywną rekomendację od Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 1 października br. koncepcję programową oceniła Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Postępowanie na realizację w systemie „Projektuj i buduj” zostało zaplanowane na grudzień br. Odcinek będzie miał długość 10,09 km.   

Zakres inwestycji dotyczy budowy drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu (bez pasa awaryjnego) w każdym kierunku wraz z węzłami drogowymi, obiektami inżynierskimi w miejscach przekroczeń przeszkód poprzecznych, MOP Równe (po obu stronach jezdni) w miejscowości Równe, urządzeń BRD, oraz urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących dróg poprzecznych, cieków, a także budowę infrastruktury technicznej.  

   

Dukla - Barwinek  

To ostatni odcinek na trasie Via Carpatia na terytorium Polski - graniczący bezpośrednio ze Słowacją w Barwinku. Jednocześnie jest to jeden z trudniejszych odcinków pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych. Obecnie prowadzone prace przygotowawcze skupiają się na zakończeniu badań geologicznych wykonywanych w ramach koncepcji programowej. Na 18- kilometrowym odcinku zaplanowano w ramach robót geologicznych prawie 23 kilometry otworów badawczych. Pomimo, że zakres prac jest ogromny, a teren trudny pod względem logistyki maszyn, prace geologiczne zmierzają do ukończenia. W kolejnym etapie zakończone zostanie opracowywanie dokumentacji, co wraz z jej odbiorem planowane jest na II kwartał 2021 r.  

 

S19 węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka

Dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka o długości ok. 15 km polegającej na dobudowie drugiej jezdni, trwa opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie jesteśmy po zakończeniu akcji informacyjnej i przed posiedzeniem Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem oceny koncepcji programowej. 

 

S74 Opatów - Nisko

Na etapie przygotowania jest również droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów - Nisko, dla której opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu studium korytarzowego) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem. W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę przebiegów wariantów S74 zarekomendowanych z etapu Studium Korytarzowego, a także spotkania informacyjne ze społeczeństwem w ramach tzw. akcji informacyjnej, które odbyły się w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. Aktualnie trwają prace projektowo-analityczne związane m.in. z analizą wniosków, które wpłynęły do projektanta po przeprowadzonej akcji informacyjnej oraz inwentaryzacją przyrodniczą, badaniami geologicznymi i analizą zagrożenia przeciwpowodziowego. 

 

DK 73 Pilzno - Jasło 

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 73 Pilzno - Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła. Wykonane i zatwierdzone zostało Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Obecnie trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a wykonawca opracowuje raport oceny oddziaływania na środowisko.

 

Obwodnice w przygotowaniu    

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Pięć zadań jest na etapie przetargu, a kolejne w trakcie prac przygotowawczych:

- obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

- obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,  

- obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert, 

- obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – trwa przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

- obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – trwa przetarg na koncepcję programową, po otwarciu ofert. 

- obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 - trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych, 

- obwodnica Jasła w ciągu DK73 - trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych, 

- obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych. 

 

 .

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij