Powiat Rzeszowski

Ogniska koronawirusa na Podkarpaciu i sytuacja w szkołach. Znowu komenda policji i kolejna firma: 14 października 2020

Opublikowano: 2020-10-14 15:14:55, przez: admin, w kategorii: Region

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Powiat bieszczadzki

Szpital Ogólny w Ustrzykach Dolnych -w wyniku przeprowadzonych badań w ognisku potwierdzono wynik dodatni u 4 osób z personelu medycznego. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych - do dnia 14 października potwierdzono wynik dodatni u 5 osób w tym 4 pracowników i 1 osoby z kontaktu. Trwają dochodzenia epidemiologiczne.

 

Powiat brzozowski

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Oddział Wewnętrzny – w wyniku przeprowadzonych badań przesiewowych w ognisku łącznie potwierdzono 28 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 13 pacjentów oraz 15 osób z personelu medycznego. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat dębicki

Dom Pomocy w Wolicy – po uzyskaniu informacji o potwierdzeniu zakażenia SARS CoV-2 u 2 pensjonariuszy, w ramach działań przeciwepidemicznych przeprowadzono badania personelu i pensjonariuszy. Uzyskano łącznie 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 2 pensjonariuszy oraz u 7 osób z personelu medycznego.

 

Powiat jarosławski

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – aktualizacja na dzień 14 października potwierdzono łącznie 89 wyników dodatnich w tym u 49 pacjentów i 38 osób personelu medycznego i 2 osoby z kontaktu Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ - w ognisku potwierdzono łącznie 4 wyniki dodatnie w tym u dwóch osób personelu oraz 2 pacjentów.

 

Powiat kolbuszowski

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Kolbuszowej – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 23 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 13 osób z personelu medycznego oraz 10 pacjentów.

 

Miasto Krosno, powiat krośnieński

Centrum Dializ Frasenius Krosno –łącznie w ognisku potwierdzono 10 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 3 osób z personelu medycznego oraz 7 pacjentów. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Uzdrowisko Rymanów Zdrój, Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej –W wyniku przeprowadzonych badań łącznie uzyskano 9 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 1 pacjenta oraz u 8 osób z personelu medycznego.

 

Powiat leski

Szpital Powiatowy w Lesku – w wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono wynik dodatni u 21 osób w tym u 18 pracowników oraz 3 pacjentów.Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat lubaczowski

Fabryka mebli Black Red White w Dachnowie – w ognisku potwierdzono łącznie 8 wyników potwierdzonych w tym: u 7 pracowników (w tym 2 osoby z powiatu biłgorajskiego) i 1 osoby z kontaktu. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

Powiat mielecki

Zakład pracy Bury w Mielcu – w wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 pracowników zakładu. Podjęto współpracę z właścicielami zakładu w zakresie wdrożenia odpowiednich procedur postępowania. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

Fronerii Sp.zo. w Mielcu – w wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono 22 pozytywne przypadki zakażenia SARS CoV-2 pracowników zakładu. Podjęto współpracę z właścicielami zakładu w zakresie wdrożenia odpowiednich procedur postępowania. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

Powiat przemyski

NZOZ Diaverum w Przemyślu aktualizacja na dzień 14 października w ognisku potwierdzono 69 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 39 pacjentów oraz 25 osób z personelu medycznego i 5 osób z kontaktu. Podjęto następujące działania:- oddział nefrologii zamknięty, stacja dializ przyjmuje pacjentów z zachowaniem odpowiednich procedur i reżimu sanitarnego. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Powiat ropczycko-sędziszowski

Szpital Powiatowy w Sędziszowie Małopolskim , Oddział wewnętrzny – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 6 osób z personelu medycznego oraz 1 pacjenta W placówce wstrzymano przyjęcia i wypisy, trwają badania pacjentów i personelu medycznego. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski

Ognisko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2: aktualizacja danych na 14 października - łącznie potwierdzono wynik dodatni u 67 osób w tym 40 z personelu medycznego i pomocniczego , 20 pacjentów, 7 przypadków w trakcie ustalania. Wszystkie osoby ze styczności objęto kwarantanną. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko szpital Pro Familia Rzeszów - łącznie w ognisku potwierdzono 37 pozytywnych przypadków tym 34 u osób z personelu medycznego i 3 osób z kontaktu. Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

Ognisko Szpital MSWiA aktualizacja na dzień 13 października - łącznie potwierdzono 14 wyników dodatnich w tym 10 pacjentów i 4 osób z personelu - wstrzymano przyjęcia w placówce, trwa dochodzenie.

Szpital Miejski w Rzeszowie – w wyniku przeprowadzanych badań przesiewowych łącznie w ognisku potwierdzono 23 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym 19 u osób z personelu medycznego i 2 pacjentów (2 przypadki w trakcie ustalania).

Oddział Paliatywno-Hospicyjnym WSPR- Rzeszów – łącznie uzyskano 7 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 6 pacjentów oraz u 1 osoby z personelu medycznego. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

Uniwersytet Rzeszowski – w związku z przeprowadzonymi badaniami przesiewowymi uzyskano 8 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 u studentów. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

Powiat sanocki

SPZOZ w Sanoku Oddział Chirurgiczny– w wyniku przeprowadzonych badań łącznie uzyskano 13 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 4 pacjentów oraz u 9 osób z personelu medycznego. Trwają badania pacjentów i personelu medycznego. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

Powiat stalowowolski

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej, Oddział Psychiatryczny –w ognisku łącznie potwierdzono 21 pozytywnych przypadków zakażenia SARS CoV-2 w tym u 17 pacjentów oraz 4 osób z personelu medycznego. Oddział został zamknięty, wstrzymano przyjęcia i wypisy, personel z dodatnim wynikiem pozostaje w izolacji domowej, osoby ze styczności objęto kwarantanną, trwają badania pacjentów i personelu medycznego. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

 

Na terenie województwa podkarpackiego na dzień 14 października br. w 102placówkach obowiązuje zawieszenie zajęć lub nauczanie zdalne

Powiat bieszczadzki/leski (6 placówek)

LO w ZSO w Ustrzykach Dolnych

Hybrydowy system nauczania- klasa 1c zdalne nauczanie

12-15.10.2020 r.

SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Cała szkoła zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Bezmiechowej

Cała szkoła zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

Samorządowe Przedszkole w Lesku

Zawieszenie zajęć w oddziale 5-latków

12-15.10.2020 r.

Zawieszenie zajęć w oddziale 3-latków

14-22.10.2020 r.

Zespół Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych

Cała szkoła zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Bezmiechowej Dolnej

Hybrydowy system nauczania- klasa 6 zdalne nauczanie

12-15.10.2020 r.

Powiat brzozowski (1 placówka)

SOSW w Brzozowie (Przedszkole Specjalne, SP Nr 2 Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)

Cała placówka-zawieszenie zajęć

12-14.10.2020 r.

Powiat dębicki (1 placówka)

I LO w Dębicy

Hybrydowy system nauczania- klasa II c zdalne nauczanie

12-17.10.2020 r.

Powiat jarosławski (14 placówek)

SP w Wólce Pełkińskiej

 

Hybrydowy system nauczania- klasa 8 zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

LO Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- klasa 1a zdalne nauczanie

08-16.10.2020

Szkoła Podstawowa Ostrów

Hybrydowy system nauczania- wszystkie oddziały SP i dwa oddziały przedszkolne zdalne nauczanie

12-16.10.2020

ZS Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- klasa 3Tt zdalne nauczanie

12-19.10.2020 r.

SP w Jankowicach

Hybrydowy system nauczania- klasa IV i VI zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Łowcach

Hybrydowy system nauczania- klasa VIII zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Wietlinie -Punkt Przedszkolny

Hybrydowy system nauczania- Punkt Przedszkolny zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Tyniowicach

Cała szkoła zdalne nauczanie

12-15.10.2020 r.

SP w Nienowicach

Cała szkoła zdalne nauczanie

13-16.10.2020

Miejskie Przedszkole Nr 10 w Jarosławiu

Grupa 4 – latków tryb zdalny

14-16.10.2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- klasa VII c zdalne nauczanie

14-16.10.2020 r.

ZS Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- Klasa 2 TBWp zdalne nauczanie

14-23.10.2020 r.

SP w Roźwienicy

Cała szkoła zdalne nauczanie

15-19.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny)

LOMS w Jarosławiu

Hybrydowy system nauczania- Klasa 2 g zdalne nauczanie

14-18.10.2020 r.

Powiat jasielski (2 placówki)

SP w Opaciu

Hybrydowy system nauczania- klasy IV-VIII, oddział przedszkolny zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle

Zawieszenie zajęć w grupie „Tygryski”

12-15.10.2020 r.

Powiat kolbuszowski (1 placówka)

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Kosowach

Zawieszenie zajęć w całej placówce

09-15.10.2020 r.

Powiat krośnieński (6 placówek)

SP Nr 3 w Krośnie

Hybrydowy system nauczania- klasa VII b zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Hybrydowy system nauczania- klasa IV Technikum zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie

Zawieszenie zajęć w całej placówce-decyzja Dyrektora (dni dyrektorskie)

13-16.10.2020

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

Hybrydowy system nauczania- jedna grupa zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

ZS Publicznych w milczy (SP i Przedszkole „Wesołe Maluchy”

Cała placówka zdalne nauczanie

14-16.10.2020 r.

ZS Naftowo-Gazowniczych w Krośnie

Hybrydowy system nauczania- klasy II sm zdalne nauczanie

15-16.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny)

Powiat leżajski (3 placówki)

ZS (SP) w Grodzisku Górnym

Hybrydowy system nauczania- klasy 4b, 6b i 7a zdalne nauczanie

09-16.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania- klasa 3 zdalne nauczanie

12-15.10.2020 r.

Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku

Hybrydowy system nauczania- klasa 2CG, 1G,2BG, 3A

13-15.10.2020 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Leżajsku

Zawieszenie zajęć w dwóch grupach dzieci sześcioletnich i w jednej grupie dzieci pięcioletnich

14-16.10.2020 r.

Powiat lubaczowski (3 placówki)

SP w Oleszycach

Hybrydowy system nauczania- klasa VI a zdalne nauczanie

13-15.10.2020 r.

ZS-P w Nowym Siole (SP I Przedszkole)

Cała szkoła-zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

ZS-P w Nowym Lublińcu (SP I Przedszkole)

Cała szkoła-zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

Powiat łańcucki (7 placówek)

SP Nr 4 w Łańcucie

Hybrydowy system nauczania- klasa 2b zdalne nauczanie

08-15.10.2020 r.

SP w Soninie

Hybrydowy system nauczania- klasa 7a zdalne nauczanie

09-15.10.2020 r.

PP w Soninie

Zawieszenie zajęć -grupa 5 latków "Florianki"

12-15.10.2020 r.

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Łańcucie,

Zawieszenie zajęć- grupa 5 latków

12-15.10.2020r.

Przedszkole Miejskie nr 4 w Łańcucie

Zawieszenie zajęć- grupa II i III

12-15.10.2020r.

ZS Nr 1 w Łańcucie

Hybrydowy system nauczania- klasa 1 E oraz klasa 2 A(3) zdalne nauczanie

12-15.10.2020r

SP w Białobrzegach

Hybrydowy system nauczania- klasa I i VII zdalne nauczanie

13-17.10.2020 r.

Powiat mielecki (13 placówek)

II LO w Mielcu

Cała szkoła zdalne nauczanie

08-16.10.2020 r.

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Mielcu (Szkoła Specjalna)

Hybrydowy system nauczania- 2 grupy przedszkolne zdalne nauczanie

08-16.10.2020 r.

SP w Padwi Narodowej

Hybrydowy system nauczania- klasa 0a zdalne nauczanie

08-18.10.2020 r.

Niepubl. SP w Dulczy Małej

Cała szkoła zdalne nauczanie

09-19.10.2020 r.

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Mielcu

Zawieszenie zajęć w całej placówce

12-23.10.2020 r.

Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu

Zawieszenie zajęć w grupie II i IV

12-16.10.2020 r.

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Św. Józefa w Mielcu

Zawieszenie zajęć w całej placówce

12-16.10.2020 r.

Przedszkola Niepublicznego Ochronka św. Józefa w Radomyślu Wielkim

Zawieszenie zajęć w całej placówce

12-16.10.2020 r.

Zespołu Szkół w Chorzelowie (Samorządowe Przedszkole w Chorzelowie)

Zawieszenie zajęć w grupie dzieci 4-letnich

12-16.10.2020 r.

Zespołu Szkół w Podleszanach

Hybrydowy system nauczania- klasa IV i VIII zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP nr 6 w Mielcu

W trakcie ustalania

12-16.10.2020 r.

Niepubliczne Przedszkole w Radomyślu Wielkim "Radosny Start" - oddział zamiejscowy w Dulczy Małej

W trakcie ustalania

12-21.10.2020 r.

Powiat przemyski (7 placówek)

Przedszkole Nr 3 w Przemyślu

Zajęcia zdalne - całe przedszkole

12-16.10.2020 r.

Przedszkole „Kraina Marzeń” w Buszkowicach

Zajęcia zawieszone w całym przedszkolu-decyzja dyrektora

12-16.10.2020 r.

SP Nr 11 w Przemyślu

Hybrydowy system nauczania- klasa VIII b zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Drohojowie

Hybrydowy system nauczania- klasa 1 zdalne nauczanie

12-15.10.2020 r.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kosienicach

Zawieszenie zajęć w całej placówce-decyzja Dyrektora

12-16.10.2020 r.

Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Przemyślu

Zawieszenie zajęć w całej placówce-decyzja Dyrektora

12.10-do odwołania

II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu

Hybrydowy system nauczania- klasa II a zdalne nauczanie

13-16.10.2020 r.

Powiat przeworski (3 placówki)

Szkole Podstawowej Nr 1 w Przeworsku

Hybrydowy system nauczania- klasa 1d zdalne nauczanie

12-18.10.2020 r.

I Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku

Hybrydowy system nauczania- klasa 2 e zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

ZS Zawodowych w Przeworsku

Hybrydowy system nauczania- klasa 4 TI zdalne nauczanie

13-19.10.2020 r.

Powiat ropczycko-sędziszowski ( 4 placówki)

SP nr 5 w Ropczycach

Hybrydowy system nauczania- klasa 1b i 2a zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

ZS Nr 3 w Ropczycach

Hybrydowy system nauczania- klasa I zdalne nauczanie

09-16.10.2020 r.

ZS w Ropczycach (ul. Mickiewicza)

Hybrydowy system nauczania- klasa 3PP zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Małej

Hybrydowy system nauczania- klasa VII zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

Powiat rzeszowski (21 placówek)

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Rzeszowie

Hybrydowy system nauczania- klasa 2 c i 5 a zdalne nauczanie

12-16-09.10.2020 r.

ZSP Nr 5 (ul. Pelczara)w Rzeszowie- Przedszkole nr 35

Zawieszenie zajęć w grupie 8 i 11

12-16.10.2020 r.

ZSP Nr 5 w Rzeszowie (ul. Pelczara)- SP nr 23

Hybrydowy system nauczania- klasa 2c zdalne nauczanie

13-16.10.2020 r.

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (ul. Warzywna)

Hybrydowy system nauczania- klasa TM sem.I zdalne nauczanie

09-16.10.2020 r.

SP Nr 8 w Rzeszowie (ul. Kopaczewskiego)

Hybrydowy system nauczania- klasa IVb zdalne nauczanie

09-16.10.2020 r.

 

Hybrydowy system nauczania- klasa VIII b zdalne nauczanie

13-16.10.2020 r.

SP Nr 25 w Rzeszowie (ul. Starzyńskiego)

Hybrydowy system nauczania- klasa 6 c zdalne nauczanie

13-16.10.2020 r.

Społeczna SP nr 1 w Rzeszowie (ul. Bohaterów)

Hybrydowy system nauczania- klasa II (9 uczniów) zdalne nauczanie

09-14.10.2020 r.

ZS Gospodarczych w Rzeszowie

Hybrydowy system nauczania- klasa II FG zdalne nauczanie

09-17.10.2020 r.

LO SMS „Resovia” w Rzeszowie

Hybrydowy system nauczania- klasa ILOMS zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Kamieniu

Hybrydowy system nauczania- klasa VI B zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP w Nowym Borku

Hybrydowy system nauczania- klasa VI zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

Publ. SP i Publ. LO im.Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie (ul. Sanocka)

Hybrydowy system nauczania- klasa VII a zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

Hybrydowy system nauczania- klasa 4a, 4b, 6a, 6b zdalne nauczanie

15-23.10.2020 r. (14.10.2020 r. dzień wolny)

SP nr 27 w ZS-P Nr 6 w Rzeszowie (ul. Krzyżanowskiego)

Hybrydowy system nauczania- klasa VII e zdalne nauczanie

12-16.10.2020 r.

SP Nr 14, PP Nr 10 w ZS-P Nr 4 W Rzeszowie ( ul. Staroniwska)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij