Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 29 września 2020. Zapowiedź

Opublikowano: 2020-09-27 18:24:25, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. W porządku obrad jest kilka planów zagospodarowania przestrzennego.

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 21 maja 2019 r.

 

XXXVII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (29 września 2020 r.) o godz. 8.30.Sesja odbędzie się bez udziału mieszkańców i osób z zewnątrz  w sposób mieszany – część radnych będzie obradować w sali sesyjnej, a część zdalnie.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w trakcie sesji Rady Miasta Rzeszowa powinni zgłosić ten zamiar Przewodniczącemu Rady i po uzyskaniu jego zgody, będą mogli skorzystać z przygotowanego w Ratuszu stanowiska komputerowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2020 r.

 3. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2020 r.

 4. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zaciągnięcia pożyczki bez oprocentowania w Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant.

 5. Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.

 6. Wybory ławników.

 7. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji do dokonania zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Rzeszowa, przy zgłaszaniu kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję 2020 – 2023.

 8. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2020 r., Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rzeszowa za I półrocze 2020 roku, Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku.

 9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

 10. Informacja o perspektywach zagospodarowania prawego brzegu Wisłoka na odcinku pomiędzy Zaporą, a Mostem Zamkowym oraz przebiegu zamiany działek z firmą Hartbex w oparciu o uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XVII/333/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 319/4/2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 229/15/2011 przy Szpitalnej w Rzeszowie (druk: XXXVII/6/2020).

 12. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 310/5/2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy Cieplińskiego w Rzeszowie, z późn. zm. (druk: XXXVI/22/2020).

 13. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 236/4/2012 w rejonie ul. św. Faustyny, ul. Słocińskiej i ul. Pileckich na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części B (druk: XXXVII/7/2020).

 14. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/855/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie służebności gruntowej (druk: XXXVII/15/2020).

  Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 15. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (309 523,95 zł) (druk: XXXVII/4/2020).

 16. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rzeszowie (184 029,18 zł) (druk: XXXVII/5/2020).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie (druk: XXXVII/8/2020).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Celowniczej w Rzeszowie (druk: XXXVII/9/2020).

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Króla Stanisława Augusta w Rzeszowie (druk: XXXVII/10/2020).

 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Wywrockiego (druk: XXXVII/2/2020).

 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie (druk: XXXVIII/3/2020).

 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. dziełek nr 1761/43 i 1761/44) (druk: XXXVII/13/2020).

 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek nr 1160/3, 1161/3 i 1141/7) (druk: XXXVII/14/2020).

 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na okres kolejnych 3 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów (druk: XXXVII/1/2020).

 25. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody Platana klonolistnego (druk: XXXVII/11/2020).

 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 19 w przedmiocie przejęcia zadania przez Gminę Miasto Rzeszów z zakresu bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi (druk: XXXVII/12/2020).

 27. Oświadczenia i informacje.

 28. Interpelacje i zapytania.

 29. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 13a- Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej w Rzeszowie przy ul. Plenerowej.

pkt 16a- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej.

pkt 23a- Uchwała w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z nauki w Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat.

Wszystkie projekty uchwał

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij