Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Praca w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Opublikowano: 2020-09-27 13:56:05, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW, JASIONKA.

 

Specjalista ds. inwestycji i remontów

Wymagania

- wykształcenie wyższe techniczne – o profilu budowlanym lub inżynierii środowiska – warunek konieczny,

- minimum 1 rok stażu pracy na takim samym stanowisku lub o podobnym charakterze pracy,

- znajomość przepisów obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń w zakresie Prawa Budowlanego,

- bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w tym arkusza kalkulacyjnego Excel) oraz oprogramowania do

projektowania komputerowego (CAD),

- brak ograniczeń do pracy na wysokościach.

Mile widziane

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub sanitarnej,

- znajomość przepisów prawa lotniczego, zagadnień środowiskowych i geodezyjnych, prawa wodnego oraz gospodarki

odpadowej,

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,

- umiejętność czytania map i planów oraz posługiwania się przyrządami pomiarowymi (dalmierz, niwelator, itp.),

- doświadczenie w pracy obejmujące zakres: projektowy, wykonawczy lub na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków

- prowadzenie nadzoru dla zadań inwestycyjnych i remontowych oraz merytorycznej, finansowej i formalno-prawnej kontroli

realizacji tych zadań,

- bieżący nadzór nad dokumentacją obiektów budowlanych, w tym prowadzenie „Książek Obiektów”,

- prowadzenie bieżącej kontroli zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i przyjętymi ustaleniami,

- prowadzenie gospodarki gruntami i budynkami w zakresie zadań realizowanych przez Port,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla realizowanych zadań,

- współudział w przygotowywaniu postępowań przetargowych (dla zadań inwestycyjnych, zakupowych i remontowych).

Wymagane dokumenty

- CV + list motywacyjny,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór w załączeniu).

Oferujemy

- umowę o pracę,

- niezbędne szkolenia i certyfikaty,

- możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,

- pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,

- pakiety socjalne w ramach ZFŚS.

Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać

w terminie do 30.09.2020 r. na adres e-mail: rekrutacja@rzeszowairport.pl, lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.,

36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne

określone w ogłoszeniu jak i nasze oczekiwania.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

DO CELÓW REKRUTACJI

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055 (będącego w świetle przepisów Administratorem danych osobowych) udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych obejmujących:

……………………….……………………………………………………………………...…………………….……………………………………………………………………...…………………

…………….……………………………………………………………………...…………………

(wymienić jakie dane osobowe np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr pesel)

w celu całokształtu czynności kadrowych związanych z procesem obecnej i przyszłych* rekrutacji.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.

…………………………………………

(data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

 

Do pobrania

 zgoda na przetwarzanie danych - rekrutacja

 

Więcej o: inżynier

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij