Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Styczeń na Giełdzie Papierów Wartościowych

Opublikowano: 2013-02-06 20:34:08, przez: admin, w kategorii: Opinie

Na koniec stycznia 2013 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA było notowanych 438 spółek, z tego 43 zagraniczne. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na warszawskim parkiecie przybyło 18 nowych spółek, a 8 zostało wycofanych.

Fot. GPW

Fot. GPW

Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych na Rynku Głównym GPW wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 16,8% i wyniosła na koniec stycznia br. 754,5 mld zł. Z tego na spółki krajowe przypadło 520,7 mld zł, a na zagraniczne 233,8 mld zł.

W styczniu 2013 r. sesyjne obroty akcjami na Rynku Głównym GPW wyniosły 20,9 mld zł wobec 17,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza roczny wzrost o 17,6%.

Łączne obroty na pozostałych instrumentach finansowych notowanych na GPW (prawach do akcji, prawach poboru, obligacjach, listach zastawnych, funduszach ETF, certyfikatach inwestycyjnych, produktach strukturyzowanych i warrantach) wyniosły w ubiegłym miesiącu 0,16 mld zł.

W styczniu 2013 roku spadły dwa główne indeksy warszawskiej giełdy – WIG o 1,3%, a WIG20 o 3,5%. Jednak w ciągu 12 miesięcy wartości tych indeksów wzrosły odpowiednio: o 14,5% oraz 6,9%. Średni wskaźnik cena/zysk (ang. P/E) wyniósł w styczniu 12,7, podczas gdy rok wcześniej 10,0.

W ubiegłym miesiącu tylko 3 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowały wzrosty wartości. Najwięcej zyskał indeks WIG-Budownictwo (7,5%). Zadecydowały o tym głównie notowania akcji Elektrobudowy SA, której kursy akcji wzrosły w ciągu miesiąca o ponad 30%. Pozytywny wpływ na wzrost tego wskaźnika miały również dobre notowania innych spółek budowlanych, m.in. Mostostal Warszawa SA, Mostostal Zabrze SA, UNIBEP SA.

W styczniu najwięcej stracili posiadacze akcji spółek sektora bankowego i energetycznego – WIG-Banki stracił 4,5%, zaś WIG-Energia – 4,3%.

W skali 12 miesięcy najwięcej wzrósł WIG-Surowce (43,0%), a najwięcej stracił WIG-Budownictwo (33,8%).

Na koniec stycznia 2013 r. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect było notowanych 431 spółek, przy czym w ciągu miesiąca przybyło 5 debiutantów. Kapitalizacja rynku wyniosła 10,8 mld zł i była o 27% wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, kiedy było notowanych 356 spółek. NCIndex wzrósł w styczniu o 1,4%.

Na rynku dłużnych papierów wartościowych Catalyst na koniec stycznia były notowane obligacje korporacyjne, obligacje spółdzielcze i listy zastawne o łącznej wartości 50,7 mld zł oraz 0,82 mld euro. Liczba emitentów wyniosła 158, przy czym obligacje nominowane w euro wyemitowały 3 podmioty.

Ponadto na Catalyst są notowane obligacje 12 emitentów, będących jednostkami samorządu terytorialnego. Wartość ich obligacji stanowiła w styczniu br. 2,36 mld zł.

Jan Mazurek, ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij