Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Referent – oferta pracy

Opublikowano: 2020-09-15 14:52:01, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

POWIAT KOLBUSZOWSKI.

 

Referent/księgowy w dziale finansowo-księgowym

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00. Wykonywanie pracy również poza godzinami pracy, w ramach obowiązujących norm czasu pracy

Ramowy zakres zadań na stanowisku pracy.

1.Sporządzanie list płac: wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, itp.

2.Naliczanie składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz terminowe przekazywanie należnych składek do ZUS.

3.Prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie wymaganych deklaracji PIT, obliczanie oraz terminowe odprowadzanie podatków do US.

4.Prowadzenie w programie Płatnik ewidencji uprawnionych do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych.

5.Prowadzenie i realizacja prac z zakresu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne.

6.Prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych i ich rejestracja w urządzeniach księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7.Księgowanie wyciągów bankowych oraz rozliczanie płatności.

8.Prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

9.Archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych.

10.Prowadzenie kasy Nadleśnictwa.

11.Udział w szkoleniach, naradach, spotkaniach roboczych.

12.Prowadzenie innych spraw zleconych przez głównego księgowego.

Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu zadań w ramach działalności Nadleśnictwa Kolbuszowa.

Umowa o pracę na czas określony

Płaca brutto: od 2 600 zł

Wymagania

- wykształcenie wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne, kierunek: rachunkowość

Prawo jazdy kat. B

Zawód: Księgowy

Ukończone szkolenia (kursy) o tematyce zgodnej z zakresem zadań wymienionych w dziale „Ramowy zakres zadań”.

Znajomość prawa bilansowego i podatkowego.

Dokładność, odpowiedzialność, asertywność.

Możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wykonywanie pracy poza siedzibą Nadleśnictwa, w formie polecenia wyjazdy służbowego

Adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbuszowa w Świerczowie

36-100 Świerczów 138, powiat kolbuszowski, woj podkarpackie

E-mail: dariusz.tabisz@krosno.lasy.gov.pl

 

Wymagane dokumenty.

1.Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (dokumenty obcojęzyczne z tłumaczeniem polskim).

2.Kopia suplementu dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność zakresu kształcenia z Ramowym zakresem zadań".

3.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

4.CV, list motywacyjny wraz z podaniem danych kontaktowych (adres do korespondencji, e-mail, telefon).

 

Dodatkowe dokumenty.

1.Kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe.

2.Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

3.Kopie dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń (kursów) o tematyce zgodnej z Ramowym zakresem zadań" wraz z programami tych szkoleń.

 

Tryb (przebieg) postępowania rekrutacyjnego.

1.Składanie ofert - do dnia 25 września 2020 r.

2.Etap I: wstępna selekcja ofert na podstawie złożonych dokumentów wg kryteriów określonych dla wymagań obligatoryjnych i preferowanych.

3.Etap II: rozmowa kompetencyjna, testy oraz inne formy sprawdzające wiedzę i kompetencje - dla kandydatów zakwalifikowanych po pierwszym etapie.

Informacje dodatkowe.

1.Warunkiem zatrudnienia jest zawarcie umowy o zakazie działalności konkurencyjnej.

2.Przesłane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną zniszczone nie później niż 3 miesiące od zakończenia postępowania.

3.Nadleśnictwo Kolbuszowa zastrzega sobie prawo pozostawienia postępowania rekrutacyjnego bez rozstrzygnięcia.

4. Komunikacja pomiędzy Nadleśnictwem Kolbuszowa oraz osobami składającymi oferty będzie prowadzona w formie elektronicznej, na podany adres e-mail:

dariusz.tabisz@krosno.lasy.qov.pl.

Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Nadleśnictwa Kolbuszowa z dopiskiem "konkurs-sekretarka", albo pocztą elektroniczną na adres dariusz.tabisz@krosno.lasy.gov.pl do dnia 25.09.2020r. (decyduje data wpływu).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij