Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Ogniska koronawirusa na Podkarpaciu. Zakażenia w dwóch szpitalach. 14 września 2020

Opublikowano: 2020-09-14 16:11:25, przez: admin, w kategorii: Region

Liczba nowych przypadków stwierdzonych w województwie podkarpackim pochodzi z 15 powiatów. Z wyjątkiem ognisk w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim) są to pojedyncze przypadki z transmisji poziomej.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Miasto Rzeszów i powiat rzeszowski

Ognisko w firmie KORAL – ogółem potwierdzono 14 wyników dodatnich w tym 13 pracowników i 1 osobę z kontaktu (10 powiat rzeszowski, 2 z powiatu łańcuckiego oraz po jednej osobie z powiatu przeworskiego i dębickiego). Trwa dochodzenie epidemiologiczne.

 

Ognisko w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto – potwierdzono 8 przypadków dodatnich
(7 pracowników i 1 osoba z kontaktu) .

 

Szpital Miejski w Rzeszowie (SP ZOZ nr 1) 9 września 2020 r. potwierdzono zakażenie SARS CoV- 2 u 1 pacjenta Oddziału Kardiologii. Przeprowadzono badania przesiewowe personelu Oddziału Kardiologii, Oddziału Ortopedii oraz pracowników administracyjnych szpitala. Łącznie w ognisku potwierdzono 10 pozytywnych przypadków w tym u 1 pacjenta, 5 osób z personelu medycznego oraz u 4 pracowników administracyjnych szpitala. Osoby ze styczność z osobą z potwierdzonym zakażeniem objęto kwarantanną. Dochodzenie epidemiologiczne w toku.

 

Powiat ropczycko-sędziszowski

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Ognisko w Szpitalu im. O. Pio w Sędziszowie Młp - łącznie w ognisku do dnia 14 września br. potwierdzono 30 pozytywnych przypadków w tym u 13 pacjentów oraz u 16 osób z personelu medycznego oraz 1 osoby z kontaktu. Kwarantanną objęto osoby z personelu oddziału oraz pacjentów. Wstrzymano przyjęcia na oddziały szpitalne, pacjentów z potwierdzonym wynikiem przewieziono do oddziałów zakaźnych, personel medyczny z potwierdzonym zakażeniem przebywa w izolacji, a osoby ze styczności objęte są kwarantanną. W zależności od rozwoju dochodzenia epidemiologicznego będą podejmowane stosowne działania mające na celu zapewnienie ciągłości udzielanych świadczeń. Wszystkie pomieszczenia Oddziału Neurologii zostaną poddane dekontaminacji zgodnie z obwiązującymi procedurami.

 

Powiat leżajski

Ognisko wśród uczestników wesela w Grodzisku Dolnym (23 sierpnia br.) Ogółem w weselu wzięło udział 96 osób (z powiatów: leżajski -46; łańcucki – 35; rzeszowski 15; przeworski-2).

Łącznie w ognisku odnotowano 76 przypadków (31 osoby z powiatu łańcuckiego i 40 osób z powiatu leżajskiego 5 osoby z powiatu rzeszowskiego ) wśród uczestników i osób z. kontaktu z uczestnikami. Od dnia 9 września nie odnotowano nowych przypadków.

Dochodzenie epidemiologiczne jest w toku.

 

Powiat dębicki

Ognisko w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Oddział Neurologiczny - łącznie potwierdzono 12 wyników dodatnich, w tym 8 pacjentów i 4 pielęgniarki, 0 osób z kontaktu domowego.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości