Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Program budowy 100 obwodnic. Podkarpackie na tle kraju

Opublikowano: 2020-09-03 09:06:00, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Trwa realizacja rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W skali kraju ogłoszone zostały przetargi na wybór wykonawców czterech zadań, a do końca 2020 r. GDDKiA planuje ogłoszenie jeszcze 10 postępowań przetargowych.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 na Podkarpaciu planowana jest realizacja ośmiu z nich. Będą to obwodnice Brzostka i Kołaczyc, Kolbuszowej, Jasła, Miejsca Piastowego, Nowej Dęby, Pilzna, Przemyśla i Sanoka.  

Trzy przetargi już ogłoszone 

Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 

19 sierpnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).  

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” w latach 2026-2028. Obwodnica Kolbuszowej powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 8,5 km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu DK9 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami (ewentualnie węzłami), drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną nie związaną z drogą. 

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 9 przechodzi przez miasto Kolbuszowa wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Duże natężenie ruchu, na które składa się w głównej mierze ruch tranzytowy, jest niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Celem budowy obwodnicy Kolbuszowej jest więc przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. 

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi tranzyt w ciągu drogi krajowej nr 9 Rzeszów - Radom i dalej w kierunku południowym, tj. do przejścia granicznego w Barwinku. Usprawni to ruch tranzytowy, którego część, z drogi ekspresowej S7 przejmuje DK9. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 

31 sierpnia br. przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o  przetargu na wykonanie Studium Korytarzowego, Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią. 

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DŚU na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z drogi S7, przejmuje droga krajowa nr 9, prowadząc dalej w kierunku Rzeszowa oraz dalej w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Dodatkowo budowa obwodnicy usprawni również, m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu, ruch samochodów osobowych na kierunku Rzeszów - Radom i dalej w kierunku Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.  

II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 

26 sierpnia br. ogłoszony został przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP długości ok. 3 km, w tym 1 km rozbudowy istniejącej DK84, 2 km budowy nowego odcinka DK28, budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę dwóch mostów, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.  

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko - Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. 

 

Pięć obwodnic w trakcie prac przygotowawczych 

Dla obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28 i Przemyśla w ciągu DK28 i DK77 przygotowywane są dokumenty, które pozwolą ogłosić przetargi na wykonanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Natomiast dla obwodnicy Pilzna, Jasła oraz Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 złożony został już wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie koncepcji programowych. 

 

W Programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania, które będą realizowane w latach 2020-2030. Dla blisko połowy obwodnic proces inwestycyjny prowadzony jest od podstaw. Oznacza to, że przebieg tych dróg nie jest jeszcze znany, a przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji poszczególnych zadań dopiero się rozpoczyna.

 

Wygraj promocję i reklamę w mediach - konkurs

W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła już przetargi na wybór wykonawców obwodnic Wąchocka (DK42) w woj. świętokrzyskim, Lipska (DK79) w woj. mazowieckim, Strzelec Krajeńskich (DK22) w woj. lubuskim oraz Smolajn w woj. warmińsko-mazurskim (DK51) o łącznej długości ponad 27 km.

 

Do końca roku planuje ogłosić jeszcze postępowania przetargowe dla Gostynia (DK12), Grzymiszewa (DK72), Koźmina Wielkopolskiego (DK15) i Żodynia (DK32) w woj. wielkopolskim, Gryfina (DK31) oraz Szczecinka (DK20) w woj. zachodniopomorskim, Sztabina i Suchowoli (DK8) w woj. podlaskim, Pułtuska (DK61) w woj. mazowieckim oraz Brzezia (DK25) w woj. pomorskim. Łączna długość tych 10 obwodnic to ponad 84 km. Umowy z wykonawcami podpisywane będą w 2021 roku.

 

Od momentu ogłoszenia projektu Programu, co miało miejsce 8 lutego br., podpisano już Programy Inwestycji dla 71 obwodnic, a dla pozostałych zadań mają one być zatwierdzone do końca tego roku. W przypadku 13 obwodnic, o łącznej długości ponad 112 km, ogłoszone są już przetargi na prace projektowe i dokumentację. Dla 10 obwodnic (ok. 72 km) otwarte są oferty na dokumentację i wybrane najkorzystniejsze z nich, są to obwodnice: Stargardu, Złocieńca (DK20), Legnicy (DK94), Sokołowa Małopolskiego (DK62/63), Szczekocin (DK78), Kroczyc (DK78), Łącka (DK60), Zwolenia (DK79), Skaryszewa (DK94) oraz Pradła (DK78).

 

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

 

Na jakim etapie jest realizacja Programu 100 obwodnic w poszczególnych województwach?

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij