Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Krajowy Plan Odbudowy. Jakie inwestycje z Podkarpacia?

Opublikowano: 2020-08-16 13:53:24, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Jeszcze do 18 sierpnia potrwają konsultacje społeczne nad listą propozycji.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Lista została zatwierdzona 13 sierpnia przez zarząd województwa podkarpackiego. Zgłoszone propozycje projektów mają szanse na uzyskanie wsparcia z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), którego głównym celem jest odbudowa gospodarki i zapobieganie różnic gospodarczych w UE po kryzysie wywołanym epidemią COVID-19. Podstawą ubiegania się o wsparcie ze środków RRF będzie Krajowy Plan Odbudowy przygotowywany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wysokość środków skierowanych dla Polski wynosi ok. 23 mld euro.

 

Propozycje projektów zostaną przekazane do oceny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Na liście województwa podkarpackiego znalazły się póki co m.in. utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w powiecie bieszczadzkim, inwestycje w robudowę inffrastrukturę Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, rozbudowa podkarpackich szlaków rowerowych, budowa nowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, czy budowa nowych siedzib Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Na liscie znajduje się 37 projektów wraz z ich szacunkową wartością.

Pełną listę można znaleźć poniżej.

 

Lista propozycji projektów do Krajowego Planu Odbudowy

Wnioskodawca, Nazwa projektu, Ogólny koszt projektu w złotych

 

1. Województwo Podkarpackie, Wsparcie rozwoju turystyki kajakowej na rzece San - 80 000 000,00

2. Województwo Podkarpackie, Utworzenie i budowa Podkarpackiego Centrum Sportów w województwie podkarpackim (na terenie powiatu bieszczadzkiego) - 764 000 000,00

3. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Poprawa i rozwój oferty Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej eksponującej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Bieszczadów - 22 000 000,00

4. Powiat Bieszczadzki, Bieszczadzkie Centrum Zdrowia – restrukturyzacja i modernizacja SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych, jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne i uwarunkowania ekonomiczne oraz konieczność integracji systemu usług medycznych na poziomie regionalnym (ponad powiatowym) - 28 400 000,00

5. Powiat Bieszczadzki, Utworzenie Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – nowego inkubatora rozwoju regionu (Rafinerii "Fanto" w Ustrzykach Dolnych) 80 000 000,00

6. Województwo Podkarpackie, Budowa sieci głównych połączeń dla transportu rowerowego w województwie podkarpackim - 1 500 000 000,00

7. Województwo Podkarpackie, Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w celu uzyskania statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego w województwie podkarpackim - 1 000 000 000,00

8. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, Wzmocnienie potencjału gospodarczego oraz wzmocnienie zmiany w kierunku tzw. zielonej gospodarki na terenie Województwa Podkarpackiego zrealizowane poprzez wymianę infrastruktury transportowej w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. - 6 230 000,00

9. Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, Wzmocnienie infrastruktury transportowej poprzez przebudowę drogi startowej i budowę równoległej drogi kołowania w Porcie Lotniczym „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. - 114 450 000,00

10. Uzdrowisko Rymanów S.A., Modernizacja budynku Krystyna - utworzenie Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej - 17 000 000,00

11. Uzdrowisko Rymanów S.A., Poprawa dostępności do opieki nad osobami 65 + - Dom Seniora - 20 000 000,00

12. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., Kompleksowa stacjonarna opieka nad seniorem- Dom „Złota Jesień” - 19 500 000,00

13. Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia schorzeń narządów ruchu, neurologicznych i chorób rzadkich - 20 000 000,00

14. Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94 - 83 100 000,00

15. Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna - Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku Radoszyce – Ustrzyki Górne - 691 000 000,00

16.

Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - 132 586 384,63

17. Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 983 na rzece San w miejscowości Huzele - 70 000 000,00

18. Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap V (węzeł A4 Rzeszów Zachód – DK nr 9 w msc. Rudna Mała) - 60 000 000,00

19. Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Plan poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020-2024 - 250 000 000,00

20. Województwo Podkarpackie/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, Realizacja zadań związanych z usuwaniem szkód w infrastrukturze dróg wojewódzkich na terenie Województwa Podkarpackiego powstałych wskutek powodzi w 2020 r. - 141 000 000,00

21. Województwo Podkarpackie, Zakup niskoemisyjnego taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - 410 000 000,00

22. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Rewitalizacja linii kolejowej L-108 Stróże – Krościenko na odcinku Jasło-Krościenko (Granica Państwa) 500 000 000,00

23. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Budowa nowej linii kolejowej nr 166 Dębica – Jasło 1 500 000 000,00

24. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz – Łupków - 600 000 000,00

25. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew – Wola Baranowska - 500 000 000,00

26. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kompleksowa przebudowa dojazdów do terminali przeładunkowych w rejonie przejścia granicznego Medyka – Mościska na liniach nr 120, 123, 613, 614 wraz z modernizacją linii kolejowej nr 92 - 210 000 000,00

27. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Budowa drogi ekspresowej S9 4 900 000 000,00 zł

28. Województwo Podkarpackie, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Podkarpackie szkoły - poprawa jakości, skuteczności i dostępności edukacji w zmieniających się warunkach (wsparcia dla zdalnej edukacji) - 14 611 800,00

29. PGE Energia Ciepła S.A., Budowa kotłowni gazowej o mocy 198 MWt w PGE EC S.A. Elektrociepłownia w Rzeszowie - 93 900 000,00 zł

30. PGE Energia Ciepła S.A., Zabudowa II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (w Rzeszowie) - 280 000 000,00

31. Województwo Podkarpackie/Departament Ochrony Środowiska, Poprawa jakości powietrza poprzez głęboką termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wymianą źródła ciepła oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - 961 674 000,00

32. Województwo Podkarpackie/Uniwersytet Rzeszowski, Budowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - 800 000 000,00

33. Województwo Podkarpackie / Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w

Rzeszowie, Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 360 000 000,00

34. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Dobre Wsparcie – rozwój usług teleopieki w środowisku lokalnym, 8 000 000,00

35. Gmina Miasto Krosno, Rozbudowa ul. Lwowskiej w Krośnie w ciągu DW 991 wraz z lokalnym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - 32 192 929,00

36. Województwo Podkarpackie/Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Podkarpackie Centrum Nowoczesnych Technologii Medycznych (PCM), 40 000 000,00

37. Województwo Podkarpackie/Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Podkarpacka Galeria Słowa i Obrazu (budowa nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie) - 90 000 000,00

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij