Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik w ZUS – oferta pracy

Opublikowano: 2020-07-28 21:16:56, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ZUS Oddział w Rzeszowie, Wydział Ubezpieczeń i Składek

Stanowisko ds. orzecznictwa

 

Wymagania

Wymagania formalne:

Niezbędne:wykształcenie średnie

Mile widziane:

wykształcenie wyższe (prawo, administracja, nauki społeczne, gospodarka)

doświadczenie w pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

Wymagania dodatkowe:

znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy

znajomość Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzeń do tej ustawy

znajomość zasad korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych, fundusz solidarnościowy

znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

umiejętność obsługi pakietu MS Office

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

umiejętność współpracy z innymi

rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji

komunikatywność

rzetelność

umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat, kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej),

 

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty lub korespondencyjnie na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Wydział Kadrowo - Płacowy z dopiskiem ’Oferta pracy’

 

Termin, do którego należy składać dokumenty: 5 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu korespondencji do Oddziału)

 

Dodatkowe informacje:

umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

skontaktujemy się z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne

nadesłanych dokumentów nie zwracamy

dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie lub datę wpływu aplikacji poprzez e-formularz

aplikacje niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami

proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy merytorycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną

 

Miejsce wykonywania pracy:

ZUS Oddział w Rzeszowie

al. Piłsudskiego12

35-075 Rzeszów

Wymagana klauzula:

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie przesłanej drogą pocztową klauzuli następującej treści:

’Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa’.

 

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce ’Praca w ZUS’.

 

Zakres obowiązków

 

Cel stanowiska: Zapewnia stosowanie jednolitych zasad dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru, wysokości i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady i terminy ich opłacania.

 

Termin, do którego należy składać dokumenty

2020-08-05r.

Oferujemy

 

Oferta ważna do 05 sierpnia 2020r.

Oferujemy:

pracę w stabilnej firmie

możliwość rozwoju

atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Warunki pracy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:

sprzęt komputerowy,

sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:

spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.

polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę

konieczność poruszania się po całym obiekcie

konieczność odbywania podróży służbowych

budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych

stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze

przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia

drzwi do budynku otwierają się automatycznie

w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij