Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Budowa S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ rozpoczęta

Opublikowano: 2020-07-12 19:13:19, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

POWIAT RZESZOWSKI. Inwestycja potrwa dwa lata.

Budowa S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ rozpoczętaBudowa S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ rozpoczęta
Budowa S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ rozpoczęta

 

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto w piątek (10 lipca 2020 r.) budowę ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 na północ od Rzeszowa, od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ (długość ok. 8 km).

 

Cały fragment S19 od granicy z woj. lubelskim do Sokołowa Małopolskiego o długości 54 km jest w budowie. A szerzej odcinek S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem o długości 130 km.

 

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca (Budimex S.A.) zaprojektował już ten odcinek drogi ekspresowej S19, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpocznie prace budowlane. Do zadań wykonawcy należeć będzie także opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to 286 403 716,49 zł brutto. Zakończenie budowy planowane jest w kwietniu 2022 r.

 

Odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ zlokalizowany jest w powiecie rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień. Dostępność drogi dla użytkowników będzie zapewniona poprzez węzły drogowe Kamień i Sokołów Małopolski Północ.

Ruch lokalny będzie się odbywał za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na drugą (bez połączenia z drogą ekspresową).

 

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę m.in.:

- dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 8 km,

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- węzłów drogowych Kamień (węzeł typu WB o kształcie pół karo i pół koniczyny) i Sokołów Małopolski Północ (węzeł typu WB o kształcie pół koniczyny),

- Miejsc Obsługi Podróżnych MOP I Górno Wschód i MOP I Górno Zachód,

- Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) wraz z Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ,

- 10 obiektów inżynierskich (6 obiektów nad drogą  ekspresową - wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 1 przejście górne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla średnich zwierząt, 2 przepusty do celów ekologicznych),

- dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego,

- infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 

S19 to element międzynarodowego szlaku zwanego Via Carpatia. W Polsce ma mieć on długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. 

 

Gotowe odcinki S19 to zachodnia obwodnica Lublina oraz odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego, jest w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). 

 

Na wszystkich trwają już prace w terenie o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawcy prowadzą prace ziemne, powstają obiekty mostowe, miejsca obsługi podróżnych, a na niektórych fragmentach trasy prowadzone są roboty bitumiczne. Warstwa wiążąca ułożona jest już na ok. 20 proc. trasy głównej obwodnicy Janowa Lubelskiego.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa.