Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Budowa zbiornika Kąty Myscowa z akceptacją Banku Światowego

Opublikowano: 2020-06-29 19:13:38, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Zgodził się on na włączenie tej inwestycji do projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Wisły i Odry.

Miejsce, w którym ma powstać zbiornik Kąty-Myscowa. Fot. rzeszow.wody.gov.pl

Miejsce, w którym ma powstać zbiornik Kąty-Myscowa. Fot. rzeszow.wody.gov.pl

 

Prace związane z przygotowaniem dokumentacji przedprojektowej zbiornika Kąty Myscowa, Wody Polskie rozpoczęły w 2019 r. Do tej pory udało się już opracować min.: model hydrauliczny obrazujący możliwości funkcjonalne mającego powstać zbiornika. Na ukończeniu są też prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą, która objęła pełny, roczny okres wegetacyjny fauny i flory.

 

W ubiegłym roku RZGW w Rzeszowie zlecił także przygotowanie dwóch kolejnych opracowań: koncepcji urbanistycznej oraz koncepcji przesiedleń, których celem było wybranie optymalnego sposobu nabywania nieruchomości planowanych do zajęcia pod czaszę zbiornika. Dokumentacja ta pozwoliła również na wskazanie potencjalnych miejsc przesiedleń na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

W 2020 r. Wody Polskie - RZGW w Rzeszowie bazując na tych dokumentach przygotował harmonogram prac do 2027 r., związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót budowanych. Propozycję przedstawiono Bankowi Światowemu, a ten po analizach zatwierdził włączenie tego zadania do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.

 

Przyznane z Banku Światowego środki pozwolą na zlecenie kolejnych niezbędnych opracowań, w tym m.in. aktualizacji koncepcji rozwiązań technicznych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, opracowanie sondażowych powierzchniowych badań archeologicznych wraz z określeniem koniecznego zakresu badań archeologicznych, wykonanie wymaganego politykami Banku Światowego Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń, a finalnie opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, który będzie podstawą do wystąpienia o pozwolenie na realizację inwestycji.

 

Głównym celem budowy zbiornika „Kąty-Myscowa” jest przeciwdziałanie skutkom suszy w 20 gminach leżących w dolinie Wisłoki. Przewiduje się, że w wyniku pracy zbiornika będzie możliwe zabezpieczenie przepływu gwarantowanego w Wisłoce przez okres aż 6 miesięcy. Będzie to miało strategiczne znaczenie w walce ze skutkami suszy w związku z powtarzającymi się coraz częściej cyklicznymi niedoborami wodnymi.

 

Nie bez znaczenia jest też funkcja przeciwpowodziowa obiektu. po wykonaniu zbiornika nastąpi aż 4 krotna redukcja przepływów powodziowych w przekroju zapory. W przypadku Jasła nastąpi praktycznie całkowite wyeliminowanie ryzyka powodziowego. Zmniejszenie stref zalewu wodami powodziowymi będzie również zauważalne w Dębicy i Mielcu.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij