Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Jednak Eurovia rozbuduje drogę Przemyśl-Medyka

Opublikowano: 2020-05-21 21:32:56, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, PRZEMYŚL. Poprzedni wybór wykonawcy został unieważniony.

Got. GDDKiA

Got. GDDKiA

 

Oferta Eurovia Polska S.A. została dziś (21 maja 2020 r.) wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka (dł. ok. 7 km), zaś oferta Prokom Construction Sp. z o.o. jako najkorzystniejsza na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie tym kontraktem. W przypadku braku odwołań GDDKiA podpisze umowy z wykonawcami.

 

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Eurovia Polska S.A. w przetargu na rozbudowę DK28 to 99 472 710,10 zł. Wykonawca zadeklarował zrealizowanie prac w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

 

Natomiast w przetargu na pełnienie nadzoru nad realizacją robót w ramach rozbudowy DK28 odc. Przemyśl – Medyka oraz zarządzanie kontraktem najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Prokom Construction Sp. z o.o. z Sosnowca o wartości: 3 968 275,20 zł.

 

Jest to ponowny wybór najkorzystniejszej oferty. 21 stycznia br. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMB Sp. z o.o. i Inżynieria Rzeszów S.A. o wartości 93 650 418,20 zł. Od tego wyboru firma Eurovia Polska S.A. wniosła odwołanie, w którym wskazała, że to konsorcjum nie spełnia warunków określonych w postępowaniu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, GDDKiA unieważniła wybór oferty z 21 stycznia br. i dokonała ponownej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, wybierając jako najkorzystniejszą  ofertę Eurovia Polska S.A.

 

Zakres prac

Realizacja robót objętych rozbudową DK28 obejmuje:

- rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,

- korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,

- wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś,

- rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,

- dostosowanie do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,

- renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),

- budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,

- budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,

- budowę i przebudowę oświetlenia drogi,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę urządzeń ochrony środowiska,

- budowę lub przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo – rowerowych,

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 

Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych polsko – ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Szehyni.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij