Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Urzędnik w Zakładzie Karnym (stanowisko cywilne)

Opublikowano: 2020-04-22 13:26:30, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie

ogłasza nabór na stanowisko cywilne: inspektor działu kwatermistrzowskiego (urzędnik państwowy)

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915 z poźn. zm.), Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z poźn. zm.)

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM:

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1427 z późn. zm.) pracownikiem zatrudnionym w Służbie Więziennej może być osoba która:

* ukończyła osiemnaście lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

* daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

* nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe, ani wobec której nie został wydany wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się wobec niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

* ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie; minimum wyższe zawodowe

* daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 742),

* posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie, na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy,

 

WYMAGANE DOKUMENTY - NALEŻY PRZESŁAĆ W FORMIE SKANU W JEDNYM PLIKU PDF:

* podanie (list motywacyjny + CV) o przyjęcie do Służby Więziennej;

* wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dowolny wzór)

* dokumenty potwierdzające wykształcenie;

* świadectwa pracy lub służby;

* oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 1).

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

* znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji biurowych,

* dobra organizacja pracy własnej,

* umiejętność pracy w zespole,

* dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność,

* minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z organizacją transportu.

 

W/w dokumenty należy do dnia 23.04.2020r. do godz. 15.00 przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_rzeszow@sw.gov.pl

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu aplikacji do Zakładu Karnego w Rzeszowie). O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy o podanie adresu e-mail do kontaktu!

Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij