Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Koronawirus: Kiedy i kto ma stosować maseczki? Ministerstwo Zdrowia precyzuje

Opublikowano: 2020-04-15 15:45:25, przez: admin, w kategorii: Prawo

Resort zdrowia przygotował szybką nowelizację rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z pandemii koronawirusa. W przedstawionym dziś dokumencie precyzuje, w jakich miejscach od 16 kwietnia trzeba będzie nosić maseczki ochronne.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii liberalizuje zasady stosowania maseczek ochronnych, jakie oficjalnie mają wejść w życie od najbliższego czwartku (16 kwietnia).

 

Kto nie będzie musiał nosić maseczki ochronnej?

Zgodnie z przedstawionym 14 kwietnia projektem ze stosowania maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej zwolnione będą:

- dzieci poniżej drugiego roku życia,

- osoby mające problemy z oddychaniem, które nie pozwalają im na zakrywanie ust lub nosa,

- także osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

 

Gdzie należy stosować maseczki?

Resort doprecyzował również miejsca, gdzie obywatele będą zobligowani do zakrywania ust i nosa. Przepisy, które mają wejść w życie 16 kwietnia, dotyczyć będą m.in.:

- środków publicznego transportu zbiorowego (autobusy, pociągi) oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie (dowóz do pracy, przewóz towarów przez dwóch pracowników jednej firmy, którzy nie mieszkaają ze sobą, taksówka);

- miejsc ogólnodostępnych, w tym dróg i placów, obiektów kultu religijnego, obiektów handlowych, placówek handlowych i targowisk (w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny);

- szeroko rozumianych terenów zieleni m.in. parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także terenu plaż;

- terenów leśnych, a w szczególności parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

 

Obowiązku noszenia masek nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;

2) dziecka do ukończenia 4 roku życia;

3) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób jeśli jest zapewnione oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 

 

Obowiązek zdjęcia maseczki podczas legitymowania

W rozporządzeniu zastrzeżono, że w przypadku legitymowania osoby i w celu określenia jej tożsamości - osoba nosząca maseczkę lub przyłbicę może zostać poproszona o jej zdjęcie.

 

MZ zdecydował również o zniesieniu 14-dniowej kwarantanny dla pracowników platform wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Chodzi o pracowników zatrudnionych w oparciu o inny stosunek pracy niż marynarska umowa o pracę, którzy na platformach pracują w 14-dniowym systemie pracy. Zdaniem legislatora konieczność odbywania rzeczonej kwarantanny w przypadku tych pracowników nie pozwalałaby im na korzystanie z przysługujących im uprawnień do odpoczynku.

 

Marta Markiewicz, Puls Medycyny

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij