Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Urząd Miasta Rzeszowa bez obsługi twarzą w twarz

Opublikowano: 2020-03-15 20:47:07, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW.

Praca w Urzędzie Miasta i Rzeszowa

 

W związku z ogłoszeniem przez premiera stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz jednostki organizacyjne nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP.

Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się sprawą.

Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa.

Urząd Miasta informuje, że terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych.

Wszelkie informacje dotyczące załatwiania konkretnych spraw w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Miasta przekazywane będą na bieżąco w odrębnych komunikatach.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Sekretariat: 17 875 4563
e-mail: km@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.

- Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.

- Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

- Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy drogą pocztową.

- Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Bezpośrednie numery telefonów:

Rejestracja pojazdów/informacja ogólna - 17 875 4581; 875 4582; 875 4583; 875 4570

Wydawanie dowodów rejestracyjnych - 17 875 4578

Ewidencja pojazdów – 17 875 4567

Zgłaszanie nabycia, kary - 17 875 4584, 875 4488

Zgłaszanie zbycia - 17 875 4577

Licencje transportowe - 17 875 4088

Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów - 17 875 4478; 17 875 4489

Prawa jazdy - 17 875 4574; 17 875 4575

Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia - 17 875 4573

Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 17 875 4476

Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości - 17 875 4476

Punkty karne - 17 875 4571; 17 875 4572

Kierownik Referatu rejestracji pojazdów - 17 875 4488

Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573

Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088

 

BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ

Sekretariat: 17 875-46-38
e-mail: edg@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.

Bezpośrednie numery telefonów:

CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 17 875 4640

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców - 17 875 4644

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Sekretariat- 17 875-46-38
e-mail: usc@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.

Bezpośrednie numery telefonów:

Urodzenia – 17 875 4650; 17 875 4647; 17 875 4612; 17 875 4606

Małżeństwa – 17 875 4621; 17 875 4607

Zgony – 17 875 4610; 17 875 4479

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego – 17 875 4617; 875 4619

 

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

Sekretariat - 17 875 4274

e-mail: fn@erzeszow.pl

ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).

Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:

Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków - 17 875 4278

Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej - 17 875 4270

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat - 17 875 4388

e-mail: so@erzeszow.pl

ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.

Bezpośrednie numery telefonów:

Zastępca dyrektora - 17 875 4380

Ewidencja ludności - 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381

Dowody osobiste - 17 875 4390; 17 875 4394

Udostępnianie danych - 17 875 4392

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sekretariat: 17 875 4528

e-mail: gk@erzeszow.pl

ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać
w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz
w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:

Deklaracje - 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259;
17 875 4514.

 

WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Sekretariat: 17 875 4425

e-mail: zkr@erzeszow.pl

Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Sekretariat- 17 875 4334

e-mail: ar@erzeszow.pl

ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ GEODEZJI

Sekretariat: 17 875 4800

e-mail: ge@erzeszow.pl

ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ ZDROWIA

Sekretariat: 17 875 4653

e-mail: zdrowie@erzeszow.pl

ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI

Sekretariat: 17 875 4770

e-mail: kst@erzeszow.pl

ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

Sekretariat: 17 875 4742

e-mail: promocja@erzeszow.pl

ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Sekretariat: 17 875 4190

e-mail: sr@erzeszow.pl

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJACEGO

Sekretariat: 17 875 4636

e-mail: zampub@erzeszow.pl

ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Sekretariat: 17 875 4132

e-mail: ora@erzeszow.pl

ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

 

BIURO RADY MIASTA

Sekretariat: 17 875 4736

e-mail: brm@erzeszow.pl

Al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Sekretariat: 17 875 4548

e-mail: wi@erzeszow.pl

ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ EDUKACJI

Sekretariat: 17 875 4588

e-mail: edukacja@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Sekretariat: 17 875 4175

e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl

ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

 

BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

Sekretariat: 17 875 4494

Z-ca Dyrektora: 17 875 4504

e-mail: oi@erzeszow.pl

ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

 

BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Sekretariat: 17 875 4743

e-mail: boi@erzeszow.pl

ul. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA

 

STRAŻ MIEJSKA

dyżurny: 17 875 4670,

Numer alarmowy: 986

e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl

ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

 

BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 875 4900

e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

ul. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów

 

BIURO GOSPODARKI MIENIEM

Sekretariat: 17 875 4695

e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Sekretariat: 17 748 3700

e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl

Ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Sekretariat: 17 748 3744

e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

 

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Sekretariat: 17 866 0383

e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133

e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

ul. Jagiellońska 26

– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894

ul. Jagiellońska 4

- świadczenia rodzinne,

m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894

ul. Jagiellońska 6

Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933

ul. Skubisza 4

Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437

ul. Poniatowskiego 14

- Dział usług opiekuńczych

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33

ul. Poniatowskiego 10

- Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 853 2112

ul. Czackiego 2

- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 865 7979

ul. Seniora 2

- Ośrodek Wsparcia

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 858 1612

ul. Kochanowskiego 15

- Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 853 2913

ul. Staszica 10

- Zespół ds. asysty rodzinnej

 

MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW

Sekretariat: 17 748 2585

e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl

ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

 

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

Sekretariat: 17 748 1111

e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl

ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Sekretariat: 17 748 1515

e-mail: rosir@rosir.pl

ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

 

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Centrala: 17 853 3811

Sekretariat: 17 853 3667

e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów

 

ESTRADA RZESZOWSKA

Sekretariat: 17 853 8004

e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

 

MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JANY W RZESZOWIE

Dyrekcja: 17 748 3650

e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

 

RZESZOWSKI DOM KULTURY

Sekretariat: 17 748 3950

e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl

ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów

 

TEATR MASKA

Centrala: 17 862 6808

Sekretariat: 17 862 5717

e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 853 24 45

e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

ul. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów

 

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE

Centrala: 17 866 9400

Sekretariat: 17 866 9402

e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 748 4350

e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl

ul. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij