Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Nowe mieszkania przy ul. Czudeckiej w Rzeszowie

Praca w Urzędzie Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2020-03-01 18:56:48, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Podinspektor - specjalista ds. otwartych danych w projekcie pn. „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie” w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie.

- wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym, doświadczenie w pracy administracji systemami relacyjnymi Baz Danych (Oracle, MC SOL. PostgreSOL, NOSOL), SOL, PHP.

- kandydat musi posiadać pełne zdolność do czynności korzystać z pełni praw publicznych. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią

2. Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych. o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej. o ochronie danych osobowych, praktyczna znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw, bardzo dobra znajomość funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym miasta Rzeszowa, doświadczenie w realizacji projektów informatycznych.

- znajomość systemu LINUX (instalacja, konfiguracja, administracja),

- znajomość środowiska wirtualnego (instalacja, konfiguracja, administracja)

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.

- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Exchange'Outlook),

- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, umiejętność prac; zespole oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktó

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- koordynacja procesu otwierania danych,

- administracja bazami danych

- diagnozowanie incydentów i problemów wydajnościowych na działanie aplikacji,

- przygotowywanie zapytań SQL pod potrzeby systemu Otwartych Danych

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego,

- osoba która wygra konkurs na stanowisko zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony- okres realizacji projektu.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6

6. Wymagane dokumenty:

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz Innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się gronie najlepszych kandydatów,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego umyślne skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

 

dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu osobiście lub pocztą na adres urzędu — Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor- specjalista ds. otwartych danych w projekcie pn. „Adaptacja koncepcji Urban Lab Rzeszowie” w Biurze Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa, w terminie do dnia 2 marca 2020 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http.bip.erzeszow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, adres Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i C powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Rzeszowa. Rynek 1 . 23-064 Rzeszów.

 

Do pobrania:

Kwestionariusz (181,83 kB)

Oświadczenie (129,42 kB)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij