Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Będą uproszczenia w prawie budowlanym

Opublikowano: 2020-01-28 12:43:04, przez: admin, w kategorii: Prawo

Kierowane przez Jadwigę Emilewicz Ministerstwo Rozwoju pilotuje zmiany w prawie budowlanym, które mają zapewnić prostszy i szybszy proces inwestycyjny.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

O szczegółach mówili dziennikarzom podkarpaccy politycy partii Porozumienie Stanisław Kruczek (członek zarządu województwa) i Waldemar Kotula, radny Miasta Rzeszowa

 

Mniej formalności - do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budujący będą składać mniej dokumentów. Do wniosku inwestor będzie dołączał tylko część obecnego projektu budowlanego – będzie to jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu) i projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe). Zaś projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna) będzie trzeba wręczyć kierownikowi budowy dopiero przy rozpoczęciu robót, a do urzędu złożyć dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Biletomaty, bankomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie będą wprost w ustawie zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, nie będzie potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu.

 

Kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 , niecek dezynfekcyjnych (także z zadaszeniem), wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

 

Prostsza legalizacja starych samowoli budowlanych, co najmniej 20-letnich, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Projekt ustawy to również pewność prawa poprzez wprowadzenie granicznego, 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym jak budynek już powstał i był użytkowany. Prowadziło to do niepewności prawnej. Nowe rozwiązania sprawią, że po 5 latach od doręczenia lub ogłoszenia decyzji nie będzie można już jej wzruszyć.

 

Podniesienie bezpieczeństwa przy zmianie sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, na przykład przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

 

Zmiany będą sprzyjać szybszemu przyłączaniu nowych inwestycji do wszelkich mediów. Pojawią się konkretne terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij