Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Sesja podkarpackiego sejmiku 27 stycznia 2020 r.

Opublikowano: 2020-01-26 20:49:29, przez: admin, w kategorii: Samorządy

PODKARPACKIE. XVIII sesja sejmiku odbędzie się w poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Będzie spór o komisję rewizyjną w sejmiku?

 

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2042,

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2042,

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/603/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”,

10. Podjęcie uchwały w spawie wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie,

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020,

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „dodatkowe umiejętności zawodowe drogą do sukcesu na rynku pracy” przez Województwo Podkarpackie / Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna,

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Efekty uczenia się w zawodach medycznych ukierunkowane na rynek pracy” przez Województwo Podkarpackie / Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna,

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie,

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie,

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz nadania Statutu Wojewódzkiemu Centrum Medycznemu SP ZOZ w Rzeszowie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

19. Raport za lata 2017-2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r.

20. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 7 stycznia 2020 r.

21. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XVII sesji w dniu 23 grudnia 2019 r.

22. Interpelacje i zapytania radnych.

23. Wnioski i oświadczenia radnych.

24. Zamknięcie sesji.

Zobacz projekty uchwał, raport i sprawozdania 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij