Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Podatek u źródła - kto powinien go odprowadzić?

Opublikowano: 2020-01-17 00:01:00, przez: admin, w kategorii: Prawo

Podatek u źródła odnosi się do kwestii obowiązków podatkowych, które zachodzą pomiędzy krajowym przedsiębiorcą, a zagranicznym beneficjentem transakcji. W praktyce okazuje się bowiem, że wybrane usługi świadczone przez podmiot zagraniczny, mogą być opodatkowane w Polsce. Sprawdźmy zatem, jakie usługi objęte są podatkiem u źródła i co jeszcze musisz wiedzieć, gdy przeprowadzasz transakcję z podmiotem zagranicznym.

Fot.

Fot.

 

 

Czym jest podatek u źródła?

Podatek u źródła odnosi się do wypływających z kraju przelewów transgranicznych i dotyczy sytuacji, gdy podmiot, który uzyskuje przychód ma inną rezydencję podatkową niż podmiot dokonujący wypłaty. Co istotne, przepisy wskazują konkretne okoliczności, w których wystąpi opodatkowanie podatkiem u źródła danej płatności.

Stawka podatku u źródła jest zależna od rodzaju transakcji. Standardowa stawka podatku u źródła w Polsce wynosi odpowiednio 10%, 19%, bądź 20% ogólnej kwoty należności. W umowach międzynarodowych między Polską a innymi państwami mogą istnieć regulacje dotyczące zastosowanie innej, niższej stawki podatku u źródła dla danej kategorii przychodów. W przypadku korzystania z niższej stawki podatku lub zastosowania zwolnienia z opodatkowania płatności wymagane jest posiadanie przez polskiego przedsiębiorcę ważnego certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta potwierdzającego jego rezydencję podatkową w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podatek u źródła - kto odprowadza?

Podatek u źródła łączy dwa podmioty zobowiązane, czyli podatnika i płatnika. Podatek jest pobierany od przychodów podatnika (w tym przypadku jest nim podmiot zagraniczny), a za jego potrącenie odpowiedzialny jest płatnik (podmiot polski). Aby było to możliwe podatnik musi osiągać przychód na terytorium Polski. Na uwadze należy mieć jednocześnie fakt, że obowiązek obliczenia wysokość podatku i wpłacenia należności do urzędu skarbowego leży po stronie podmiotu polskiego (płatnika), który wypłaca kontrahentowi należność.

Jakich usług dotyczy podatek u źródła?

Podatkiem u źródła objęte są przychody, które pochodzą m.in. z:

l praw autorskich,

l praw do znaków towarowych,

l praw do projektów wynalazczych,

l opłat za usługi w zakresie działalności rozrywkowej bądź sportowej,

l z tytułu świadczeń księgowych i doradczych, usług prawnych, usług rekrutacji pracowników, usług reklamowych, etc.

l z udziałów w dywidendach i dochodach osób prawnych.

W przypadku gdy limit należności od jednego podmiotu w ciągu roku podatkowego przekroczą kwotę 2 mln złotych zastosowanie znajdą nowe zasady opodatkowania dla płatności objętych podatkiem u źródła. Co istotne, jeżeli mamy do czynienia z podatkiem dochodowym od osób prawnych, to termin zapłaty wynosi 7 dni. Jeżeli jednak przyjmuje postać podatku dochodowego do osób fizycznych, wówczas obowiązuje termin wydłużony do 20 dni.

Zmiany w podatku u źródła

Przepisy funkcjonujące od 1 stycznia 2019 roku ograniczyły stosowanie przez płatnika preferencyjnych stawek lub zwolnień. W praktyce oznacza to, że płatnik powinien najpierw odprowadzić podatek do urzędu podatkowego, a dopiero po wykonaniu tej czynności, może ubiegać się o zwrot zapłaconej kwoty - dotyczy to sytuacji, gdy płatności od jednego podmiotu w jednym roku podatkowym przekroczą kwotę 2 mln. zł Dla płatności poniżej tego limitu obowiązuje dotychczasowy system. Poboru podatku u źródła płatnik może uniknąć w przypadku uzyskania korzystnej indywidualnej opinii od stosownego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia. Wydanie takiej opinii jest płatne, koszt to 2.000 zł. Zwolnienie z poboru podatku można uzyskać także poprzez złożenie oświadczenia przez zarząd krajowego podmiotu, które potwierdzi, że przy dochowaniu należytej staranności zweryfikował, że zagraniczny podmiot jest realnym właścicielem otrzymywanej płatności (beneficial owner).

Co istotne, w związku z rewolucyjnym charakterem zmian, Ministerstwo Finansów zawiesiło stosowanie wybranych nowych przepisów dotyczących poboru podatku u źródła, początkowo do końca 2019 r., a ostatnio opublikowano kolejne rozporządzenie, który przesunęło ten termin do 30 czerwca 2020 r.

Niemniej, zapis o dochowaniu należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku cały czas obowiązuje. Ustawodawca nie wyjaśnia jednak czymże jest wspomniana “należyta staranność”. Pozostaje więc czekać na objaśnienia Ministerstwa Finansów, które miejmy nadzieję, zostaną wydane z uwzględnieniem wątpliwości przedsiębiorców i głosu ekspertów.

 

https://www.pwc.pl 

Artykuł sponsorowany

Więcej o: podatek, podatki

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij