Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Basen przy ul. Matuszczaka. Kolejny przetarg

Opublikowano: 2020-01-13 21:41:10, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Miasto szuka wykonawcy nowej dokumentacji projektowej i samych robót budowlanych.

Basen na Matuszczaka: Oświadczenie Karpat-Bud sp. z o.o.

 

Przypomnijmy, miasto zerwało umowę z poprzednio wyłonionym wykonawcą, konsorcjum firm Karpat - Bud i Best Construction, w połowie ubiegłego roku. Zrobiło to po wcześniejszej akceptacji projektu i w trakcie trwających już robót. Konsorcjum wydało po tym fakcie oświadczenie (kliknij).

 

Miasto miało się nagle zorientować, że projekt jaki samo zatwierdziło, nie pozwoli na stworzenie z obiektu kompleksu sportowego, który stałby się docelowo centrum przygotowań olimpijskich dla kadry narodowej w skokach do wody. Byłyby też kłopoty z organizacją tam takich zawodów o randze międzynarodowej. Projekt miał nie spełniać wymogów Światowej Federacji Pływackiej FINA i Polskiego Związku Pływackiego. W tle były też oczywiście i pieniądze. Miasto liczyło bowiem na 12,5 mln zł dofinansowania z ministerstwa sportu. Bez spełnienia wymogów FINA i PZP mogło o tym zapomnieć.

 

Jesienią na placu przerwanej budowy pojawili się eksperci, którzy mieli sporządzić raport z wykonanych prac i ich przydatności dla dalszej inwestycji. Teraz czas na przetarg.

 

Jak można przeczytać w dokumentacji postępowania: „Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej: - koncepcji; - projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi opracowaniami, badaniami, ekspertyzami, opiniami, decyzjami, pozwoleniami; - zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 215/19 z dnia 22.03.2019 r. w części dotyczącej zatwierdzonego projektu budowlanego, poprzez zatwierdzenie nowego projektu budowlanego; - projektu wykonawczego, przedmiaru robót, (…) kosztorysu inwestorskiego wraz z tabelą elementów scalonych, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; - sporządzenie wszelkich wniosków o wydanie opinii, dokonanie uzgodnień i wydanie decyzji, w tym wniosków: w sprawie zmiany pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie oraz zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”.

 

„Roboty budowlane: - rozbiórka wszystkich zbędnych elementów nowej inwestycji, wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę; - wykonanie wszelkich robót budowlanych (w tym rozbiórkowych) i budowa nowoczesnej krytej pływalni, pełniącej rolę profesjonalnego zaplecza treningowego dla potrzeb skoków do wody a także organizacji imprez na szczeblu krajowym i międzynarodowym wraz wyposażeniem stałym; - budowa wszystkich instalacji wraz z urządzeniami; - zagospodarowanie terenu, w tym budowa parkingu dla samochodów osobowych i miejsc postojowych w drodze publicznej, dróg wewnętrznych i ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, budowa i przebudowa elementów uzbrojenia terenu (sieci i przyłączy) oraz ulicy Matuszczaka wraz ze zjazdem, budowa elementów małej architektury; - wykonanie nasadzeń zastępczych (...)”.

 

Termin składania ofert wyznaczono na 31 stycznia.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij