Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Donum Corde - Centrum Rehabilitacji, Dom Opieki Medycznej, Dom Seniora
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Basen na Matuszczaka: Oświadczenie Karpat-Bud sp. z o.o.

Opublikowano: 2019-06-10 15:26:15, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW.

Basen na Matuszczaka: Oświadczenie Karpat-Bud sp. z o.o.

 

W dniu 06.06.2019 r. otrzymaliśmy pismo podpisane przez Prezydenta Marka Ustrobińskiego o odstąpieniu od Umowy nr CZ.272.55.2018, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku krytej pływalni wraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Matuszczaka w Rzeszowie.

 

Powody odstąpienia Zamawiający zawarł w piśmie. Są one dla nas bardzo niejasne i nieskonkretyzowane. Koncentrują się one na rzekomych wadach projektowych projektu budowlanego.

 

Tymczasem cała procedura projektowania i akceptacji projektu budowlanego przebiegała w 2018 roku a pozwolenie na budowę zostało wydane przez organ podlegający samemu Zamawiającemu a jego prawomocność liczy się od dnia jego przekazania przez Zamawiającego w dniu 16.04.2019 r.

 

Projekt Budowlany został przekazany Zamawiającemu jeszcze w poprzednim roku, w dniu 14.11.2018 r.

 

Jego proces tworzenia podlegał konsultacjom zarówno ze służbami Zamawiającego jak i Komitetem Technicznym Skoków do Wody Polskiego Związku Pływackiego. W tym czasie nasza spółka prowadziła roboty przy rozbiórce starego budynku pływalni przy ulicy Matuszczaka w Rzeszowie. Obiekt został rozebrany do stanu określonego w zaakceptowanym wcześniej innym projekcie rozbiórki i przygotowany do rozbudowy na podstawie kolejnego pozwolenia na budowę.

 

W dniu 07.12.2018 r. Projekt Budowlany został pozytywnie zaakceptowany przez Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

W dniu 22.03.2019 r. na podstawie tego Projektu Budowlanego zostało wydane pozwolenie na budowę, po niecałych 4 miesiącach procedowania w Urzędzie.

 

W dniu 09.05.2019 r., po trzykrotnym, pisemnym wezwaniu wykonawcy do przekazania placu budowy, przedstawiciele Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa przekazali wykonawcy teren pod budowę.

 

Do dnia 06.06.2019 r. wykonawca wykonał wykop oraz zabezpieczył podłoże gruntowe betonem chudym, rozpoczął prace zbrojarskie a odstąpienie od Umowy otrzymał w przeddzień betonowania płyty fundamentowej. .

 

Wykopy wykonywane były pod nadzorem dwóch niezależnych geologów posiadających odpowiednie uprawnienia, którzy potwierdzili nośność podłoża wykonując wszystkie wymagane przepisami badania geologiczne. Wyniki badań zostały przekazane konstruktorowi obiektu, który w dniu 07.06.2019 r. potwierdził odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy, że podłoże spełnia warunki określone w obliczeniach konstrukcyjnych. Główny Projektant budynku potwierdził też zgodność wykonywania robót z Projektem Budowlanym, wydanymi warunkami pozwolenia na budowę oraz innymi przepisami technicznymi obowiązującymi w budownictwie.

 

Zaskoczeniem dla naszej kadry na budowie był za to wpis inspektora nadzoru, pracownika Urzędu Miasta, nakazujący wstrzymanie robót na całej budowie.

 

W międzyczasie, w dniach od 27 maja do 03 czerwca 2019 r. sukcesywnie przekazywaliśmy do Urzędu Miasta Rzeszowa projekty wykonawcze całości branż budynku pływalni.

 

Ze względu na to, że Komitet Techniczny Skoków do Wody Polskiego Związku Pływackiego nie musi „czytać” dokumentacji budowlanej nasi inżynierowie wyjaśniali jego przedstawicielom rysunki i zapisy oraz tłumaczyli gdzie, w obszernej, zajmującej kilkanaście tomów dokumentacji, znajdują się istotne dla sportowców (drobne z punktu widzenia budowlanego) elementy wyposażenia sportowego. I tak zostały wyjaśnione elementy systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zawodników, takie jak: lonże, trampoliny, systemy spieniania (bąbel), systemy zraszania.

 

Ostatecznie, po kilku spotkaniach w dniu 03.05.2019 oraz 08.05.2019 r., przedstawiciele Komitetu Skoków do Wody PZP potwierdzili, że zaprojektowany obiekt spełnia wszystkie wymagania FINA oraz umożliwia organizację zawodów najwyższej rangi, co było wymogiem Specyfikacji, a nawet Mistrzostw Świata Seniorów czego wymagania nawet nie obejmowały. Zgodnie z ustaleniami przedstawiciel Komitetu Technicznego Skoków do Wody PZP wykonał opis programu użytkowego z uwzględnieniem potrzeb sportowców. Został on nam przekazany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w dniu 27.05.2019 r. Nasi projektanci, aby pomóc uzyskać dofinansowanie, mieli do tego opisu programu użytkowego wybrać z całej dokumentacji projektowej wyszczególnione w nim systemy i przekazać Zamawiającemu. Element ten nie jest elementem projektu budowlanego.

 

Sprawa jest dla nas kuriozalna, nasza kadra niedawno skończyła budowę dużo większego kompleksów basenów w Sanoku. Ten sam zespół projektowy i ta sama kadra inżynierska techniczna na budowie. Wewnętrzne baseny już cieszą Sanoczan, a baseny zewnętrzne pogoda pozwoli otworzyć już 19 czerwca. Rzeszów widocznie nie chce mieć takich basenów.

 

Bardzo proszę o nie skracanie wypowiedzi i o autoryzacje tekstu przed umieszczeniem na Państwa portalu.

 

Pozdrawiam

 

Paweł Makuch

 

Kierownik Projektu

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij