Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Urzędnik ds. obsługi spraw emerytalno –rentowych

Opublikowano: 2019-12-05 14:14:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW, STALOWA WOLA.

 

Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno –rentowych

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych I/Stalowa Wola

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. wsparcia obsługi spraw emerytalno –rentowych

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie średnie

mile widziane:

- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja)

Wymagania dodatkowe

- znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy

- znajomość ustawy o emeryturach kapitałowych

- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

- znajomość przepisów KPA

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- umiejętność współpracy z innymi

- rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji

- orientacja na klienta

- rzetelność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia wsparcie w zakresie obsługi spraw emerytalno-rentowych, pozarentowych i korespondencji oraz właściwy obieg dokumentacji emerytalno-rentowej.

 

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce wymagana klauzula)

- kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie średnie

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 17 grudnia 2019 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie

Miejsce składania dokumentów

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Kadrowo-Płacowy pok. 37 B

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów lub sekretariat Inspektoratu w Stalowej Woli

Ul. Popiełuszki 8

37-450 Stalowa Wola

Dodatkowe informacje

- rekrutacja obejmować będzie test wiedzy merytorycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy

- skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

-miejsce świadczenia pracy:

Inspektorat ZUS w Stalowej Woli

Ul. Popiełuszki 8

37-450 Stalowa Wola

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Wyposażenie stanowiska pracy:

- sprzęt komputerowy,

- sprzęt biurowy.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność wykonywania pracy poza biurem,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 3 piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij