Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Praca w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa

Opublikowano: 2019-11-26 11:15:25, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

BIURO ROZWOJU Miasta Rzeszowa 35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 23A te!.

17 748 49 OO fax, 17 748 49 02

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy asystent (1 etat).

1. Wymagania niezbędne: 

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe magisterskie,

- wymagany profil w zakresie prawa lub administracji,

- co najmniej dwa lata staw pracy w administracji samorządowej,

- pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i przepisów dotyczących RODO, - znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego w tym jednostek organizacyjnych, - bardzo dobra znajomość programów z pakietu MS Office, Excel, Płatnik, COMADRES, - doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych, - umiejętność analitycznego myślenia, - umiejętności interpersonalne.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - bieżące prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych kilkudziesięcioosobowej grupy pracowniczej; obsługa programu komputerowego COMADRES modułu kadry, m.in. aktualizacja istniejącej bazy danych osobowych, wygenerowanie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy, uzupełnianie absencji chorobowych, urlopów, przebiegu pracy zawodowej oraz informacji dotyczących opisu etatów i składników płacowych; - sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło; - comiesięczne przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczenia wynagrodzeń pracowników; - kierowanie na badania profilaktyczne; - kierowanie na szkolenia BI-IP, oraz inne wymagane kursy na poszczególnych stanowiskach pracy; - prowadzenie ewidencji urlopów oraz wyjść służbowych i prywatnych; - sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych do GUS, PFRON, itp.; - kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla nowoprzyjętych pracowników, w tym przygotowywanie wniosków w celu ubiegania się o refundację dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy; - przygotowywanie wniosków oraz kompletowanie wszelkiej dokumentacji dla pracowników przechodzących na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy; - współudział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów i zarządzeń; - współudział w opracowywaniu wszelkich spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; współudział w prowadzeniu całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem, karaniem, nagrodami jubileuszowymi; - współudział w sporządzaniu sprawozdań, oraz odbieranie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej składanych przez pracowników samorządowych; współudział w prowadzeniu spraw związanych z naborem pracowników samorządowych; postępowanie konkursowe, we współpracy z wnioskującym o przeprowadzenie procedury konkursowej; - archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku dokumentacji zgodnie z przepisami instrukcji archiwalnej i innymi przepisami prawa; - prowadzenie rejestrów ( pełnomocnictw, upoważnień itp.).

Pliki do pobrania:

 
 
 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij