Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Specjalista ds. kadr i płac

Opublikowano: 2019-11-08 22:14:36, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Obowiązków:

- kompleksowa realizacja procesów kadrowo – płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,

- naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę oraz wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych

- sporządzanie deklaracji PIT związanych z wynagrodzeniami,

- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych do ZUS,

- ewidencja czasu pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie i inne nieobecności),

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach pracowników,

- współpraca z ZUS, US, GUS, PFRON,PIP (sporządzanie deklaracji oraz korekt),

- sporządzanie zestawień i raportów kadrowo-płacowych.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, cały etat, jedna zmiana

Płaca: od 2 600 zł brutto w zależności od doświadczenia i umiejętności

Wymagania

- wykształcenie wyższe

- staż pracy trzy lata

- doświadczenie w pracy w dziale kadr i płac

- znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- dobra znajomość pakietu MS Office, programu Płatnik,

- dokładność, rzetelność i bardzo dobra organizacja czasu pracy

Adres:

RZESZOWSKI DOM KULTURY

ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów

E-mail: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl

 

List motywacyjny, CV z przebiegiem pracy zawodowej należy składać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@rdk.rzeszow.pl lub osobiście w centrali Rzeszowskiego Domu Kultury

35-231 Rzeszów, ul. Staromiejska 43 A. do dnia 22.11.2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: RODO) informujemy, że:

1.Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK.

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl, lub pisemnie na adres administratora danych.

3.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie:

a)art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

b)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

c)art. 6 ust. 1 lit. a), oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO zakresie wykraczającym poza przepisy prawa na podstawie udzielonej zgody.

4.Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy, lub do momentu wycofania zgody.

6.Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

a)dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,

b)żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO),

c)ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,

d)cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

e)wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

7.Inne informacje:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij