Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Raport z budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska – październik/listopad 2019

Opublikowano: 2019-11-04 21:04:54, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

Na budowie ponad 15-kilometrowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 wykonawca, Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., prowadzi prace na całym odcinku i we wszystkich branżach.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. 

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

 

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.

 

Parametry techniczne obwodnicy:

-przekrój jednojezdniowy, tj.: 1×2

-klasa techniczna:  GP

-szerokość pasów ruchu: 3,5 m

-szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska

-kategoria ruchu: KR5

-obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

W tej chwili w ramach robót drogowych na trasie głównej przyszłej obwodnicy wykonawca prowadzi prace związane z:

- budową nasypów na trasie głównej

- wykopami

- podbudową z kruszywa łamanego

- wymianą podłoża gruntowego

- budową murów oporowych

Ponadto na dodatkowych jezdniach wykonywane są roboty ziemne, które na bieżąco kontroluje  Laboratorium Drogowe GDDKiA.

 

Roboty mostowe prowadzone są na obiektach:

przejazd gospodarczy PG1 - zagruntowanie podłoża pod izolację z papy na konstrukcji CONSPAN,

przejazd gospodarczy PG2  - wykonanie izolacji z papy na konstrukcji CONSPAN,

przejazd gospodarczy PG3 - wykonanie izolacji z papy na konstrukcji CONSPAN,

wiadukt drogowy WD2 - usuwanie kolizji branżowych, budowa objazdu tymczasowego,

przejście ekologiczne PE1 - montaż zbrojenia korpusu w osi 2, montaż zbrojenia ławy fundamentowej w osi 3, zabetonowanie ławy fundamentowej w osi 3, wykonywanie zasypki w osi 4, montaż konstrukcji stalowej, wielopłaszczowej z blach falistych,

estakada drogowa ED1-1 - montaż konstrukcji stalowej VIACON na 1a i 1b, zabetonowanie ław fundamentowych w osiach 2a i 2b,

estakada drogowa ED1-2 - montaż zbrojenia korpusu podpory w osi 3, zabetonowanie korpusu podpory w osi 3,

most/przejście ekologiczne M1/PE2 - wykonywanie zasypki ław w osi 1, 2 i 3, wykonywanie izolacji cienkiej w osi 1,

przejazd gospodarczy PG4 - usunięcie kolizji branżowych - gaz wysokiego ciśnienia fi700, wykonywanie wzmocnienia podłoża poprzez wibroflotację,

przejazd gospodarczy PG4a - zabetonowano ściankę zapleczną w osi 2,

wiadukt kolejowy WK1 - zabetonowanie ławy fundamentowej w 1,

przejazd gospodarczy PG4b - wykonano zasypkę korpusów podpór w osi 1 i 2, 

przejście ekologiczne PE7 - montaż zbrojenia korpusów w osiach 1 i 2, zabetonowanie korpusu w osi 2,

przejście dla płazów (przepust ekologiczny) PP1 - usuwanie kolizji branżowych,

wiadukt drogowy WD6 - montaż szalunków i zbrojenia ustroju nośnego przęsła,

wiadukt drogowy WD7 - montaż zbrojenia poprzecznicy w osi 1 i 2,   

przejazd gospodarczy PG5 - rozszalowywanie podpór i ich pielęgnacja.

 

Kalendarium:

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Data wszczęcia postępowania przetargowego: 30 września 2015 r.

Umowa na roboty z Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A./ACCIONA CONSTRUCCION S.A. podpisana 30 sierpnia 2017 r.

Umowa z Konsultantem (ZDI Sp. z o.o.) podpisana 29 czerwca 2017 r.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 19 kwietnia 2019 r.

Początek prac budowlanych: 13 maja 2019 r.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij