Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Raport z budowy obwodnicy Sanoka – listopad 2019

Opublikowano: 2019-11-04 00:12:33, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

SANOK. Wykonawca prowadzący obwodnicę Sanoka (droga krajowa nr 28) prowadzi prace wykończeniowe.

Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA

 

Do wykonania pozostało rondo nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, roboty wykończeniowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne.

 

W zakresie robót drogowych prowadzone są następujące prace:

- Nasyp na Rondzie nr 1

- Wykop na Rondzie nr 3;

- Humusowanie;

- Wykonywanie górnej warstwy nasypu (GWN);

- Podbudowa zasadnicza;

- Podbudowa pomocnicza;

- Umocnienia skarp rowów i ściekow;

- Wykonanie zarurowań;

- Wykonanie nawierzchni i chodnika z kostki brukowej betonowej;

- Wykonanie krawężników betonowych;

- Wykonanie obrzeża betonowego;

- Wykonanie krawężnika kamiennego;

- Wykonanie umocnienia poboczy;

- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych;

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

 

Roboty mostowe, które obecnie realizuje wykonawca (Max Boegl) to przede wszystkim:

- montaż barier na obiektach

- montaż balustrad na obiektach i schodkach skarpowych

- montaż schodków skarpowych

- montaż korytek ściekowych (muldowych i trapezowych)

- przygotowanie podłoża i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych gzymsów oraz betonu

- montaż reperów na kapach chodnikowych.

 

Trwają także roboty branżowe: oświetlenie drogowe na rondzie nr 1, rondzie nr 2, rondzie nr 3, łączniku ul. Okulickiego, miejscu kontroli pojazdów, a także budowa zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej.

 

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka o dł. 6,7 km. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Trasa główna będzie posiadać parametry techniczne drogi klasy GP o przekroju 2+1. Obwodnica zostanie połączona z innymi drogami za pomocą 4 skrzyżowań jednopoziomowych.

  

Kalendarium:

1. 30 sierpnia 2013 r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej 

2. 10 lipca 2014 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej  

3. 30 września 2014 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę obwodnicy Sanoka  

4. 9 lutego 2016 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą (Wykonawca: firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., wartość kontraktu: 171 581 454,27 PLN)

5. 21 lipca 2017 r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

6. 31 lipca 2017 r. – przekazanie placu budowy

7. 9 sierpień 2017 r. - rozpoczęcie prac budowlanych

8. 1 października 2018 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie unijne projektu –  (Umowa o Dofinansowanie Nr POIŚ.04.02.00-00-00-0049/18-00 ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisana została pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja pośrednicząca), a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (Beneficjent). Całkowity koszt projektu: 207 180 936,44 PLN).

9. 7 kwietnia 2020 r.  - data zakończenia wszystkich robót (zgodnie z podpisaną umową na roboty projektowo-budowlane, Wykonawca zobowiązany był do zakończenia umowy w terminie do 33 miesięcy. Jednakże z uwagi na napotkane w trakcie prowadzenia robót problemy: liczne stanowiska archeologiczne, dwukrotnie większy zakres wykopu w skale niż pierwotnie zakładano, kontrakt został finalnie przedłużony do 7 kwietnia 2020 r., jednak jeszcze w tym roku planowane jest oddanie obwodnicy do ruchu). 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij