Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Praca w ZUS

Opublikowano: 2019-10-20 22:33:10, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

ZUS Oddział w Rzeszowie

Wydział Kadrowo-Płacowy

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Stanowisko ds. szkoleń

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

- wykształcenie wyższe

 

Pożądane:

- wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, pedagogika, zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia, zarządzanie)

- minimum 2 lata pracy związanej z organizacją szkoleń

Wymagania dodatkowe

- znajomość Kodeksu pracy

- znajomość ustawy prawo zamówień publicznych

- umiejętność obsługi programów pakietu MS Office

- umiejętność poprawnego wnioskowania i stosowania przepisów

- umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemnych

- samodzielność, rzetelność i terminowość

- nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność

- umiejętność podejmowania decyzji, współpracy i rozwiązywania problemów

- chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Zapewnia organizację procesu stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników TJO, a także wspiera rozwój wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach oraz do podjęcia nowych zadań.

Wymagane dokumenty

- CV

- list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat

- odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)

- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Termin, do którego należy składać dokumenty

28 października 2019 r.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie

Miejsce składania dokumentów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Rzeszowie

Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26

Al. Piłsudskiego 12

35-075 Rzeszów

Kontakt telefoniczny 178675032

Dodatkowe informacje

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

- skontaktujemy się z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

- proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną

- nadesłanych dokumentów nie zwracamy

- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Warunki pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Warunki wykonywania pracy:

- spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,

- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,

- wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,

- konieczność poruszania się po całym obiekcie,

- konieczność wykonywania pracy poza biurem,

- konieczność odbywania podróży służbowych,

- budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,

- wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,

- przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,

- drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,

- w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij