Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Bariery działalności podkarpackich przedsiębiorstw – wrzesień 2019

Opublikowano: 2019-10-03 19:28:13, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODARPACKIE. Ocena koniunktury gospodarczej.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komuni-kacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii oraz handlu detalicznego.

 

Budownictwo

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowią koszty zatrudnienia (65,1% we wrześniu br., 72,7% przed rokiem). W porównaniu z wrześniem 2018 r. najbardziej spadła istotność uciążliwości związanych ze zbyt dużą konkurencją na rynku (z 40,7% na 26,0%) oraz kosztami fi-nansowej obsługi działalności (z 31,2% do 19,7%).

 

Handel hurtowy

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowią zbyt duża konkurencja na rynku (56,4% we wrześniu br., 59,8% przed rokiem) oraz trudności w rozrachunkach z kontrahen-tami (55,6% we wrześniu br., 50,6% w analogicznym miesiącu ub.r.). W skali roku najbardziej wzro-sło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 33,8% do 40,2%), niedostatecznym popytem (z 9,6% do 16,0%) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 32,2% do 38,0%), natomiast spadło – trudności wynikających z niedoboru pracowników (z 29,6% do 21,1%).

 

Handel detaliczny

Największe trudności dla jednostek zgłaszających bariery stanowi zbyt duża konkurencja na rynku (66,2% we wrześniu br., 50,4% w analogicznym miesiącu ub.r. – jest to bariera, której znaczenie w skali roku wzrosło najbardziej). W ujęciu rocznym istotnie wzrosło również znaczenie uciążliwo-ści związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 27,5% do 41,9%). W porównaniu z wrześniem 2018 r. w największym stopniu spadło znaczenie bariery związanej z kosztami za-trudnienia (z 63,0% do 44,1%).

W porównaniu z wrześniem 2018 r. najbardziej spadło znaczenie bariery związanej z kosztami zatrudnienia w handlu detalicznym.

 

Usługi

Najważniejszą barierę ograniczającą działalność przedsiębiorstw stanowią koszty zatrudnienia (65,1% we wrześniu br., 62,5% przed rokiem). W porównaniu z wrześniem 2018 r. najbardziej zwięk-szyło się znaczenie utrudnień związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 29,2% do 39,4%), natomiast spadło – bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 31,6% do 22,0%).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij